Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Thảo Nguyên
Số 150/30 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
2000
Năm thành lập
21 tỷ
Vốn điều lệ
25 - 99
Thành viên

Giới thiệu

Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Thảo Nguyên được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302074079 ngày 08 tháng 08 năm 2000 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp lần đầu, đăng ký thay đổi (lần thứ 14) ngày 18 tháng 11 năm 2011.

danh sách môi giới