Công ty TNHH MTV 59
Số 9, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
2010
Năm thành lập
57 tỷ
Vốn điều lệ
100 - 499
Thành viên

Giới thiệu

Công ty TNHH MTV 59 (Công ty 59) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Qua nhiều lần biến đổi, chia tách, hợp nhất, sáp nhập. Đến nay công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh, hiệu quả uy tín trong và ngoài Quân đội.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn