Công ty CP Dana Real
Số 11 Đá Mọc 3, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn