Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vương Long
Khu nhà phụ trợ của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Nin, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
2003
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê    

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác  

 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày    

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải  

vuong long

Bốc xếp hàng hóaHoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy    

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa  

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa    

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa  

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ  

 Vận tải hành khách đường bộ khác  

 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)  

Dịch vụ ăn uống khác    

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn