Chú thích

Nạp tiền: Nạp tiền để nâng cấp VIP trên trang.
Coupon: Nhập mã khuyến mại Coupon.
Số tiền khách hàng có trong Homedy.
Lịch sử tiền: Kiểm tra số tiền, giao dịch của khách hàng.
Lịch sử Combo tin: Kiểm tra số combo tin của khách hàng đã mua.

Cách thức sử dụng Ví Homedy

1. TRUY CẬP VÀO TRANG VÍ HOMEDY.

A. CÁCH 1 Chọn Ví Homedy trên thanh điều khiển. Sử dụng Ví Homedy B. CÁCH 2 Chọn Ví Homedy tại thanh điều khiển có tên truy cập. Sử dụng Ví Homedy

2. Sau khi vào mục Ví Homedy, bảng thông tin về trạng thái lịch sử tiền/Lịch sử combo tin sẽ hiện ra. 2.1 Lịch sử tiền Sử dụng Ví Homedy
- Lịch sử giao dịch: Thống kê giao dịch của khách hàng thực hiện theo thời gian, phương thức, loại giao dịch, sản phẩm... - Số dư trong ví: Tổng số tiền của khách hàng trong tài khoản Homedy. Sử dụng Ví Homedy 2.2 Lịch sử combo tin Combo tin là hình thức tích hợp tin đăng lẻ, hình thức này sẽ có nhiều ưu đãi cho khách hàng hơn so với mua tin đăng lẻ. Sử dụng Ví Homedy - Thống kê chung: Hiển thị số Combo tin khách hàng đã mua. Tổng số tin, Tin xuất bản và Số tin còn lại. - Thống kê Combo tin: Tên Combo của khách hàng, Số tin còn lại, và Thời gian sử dụng Combo đó. Khách hàng chọn Mua combo tin để mua Combo tin. Sử dụng Ví Homedy