Chú thích

Coupon: Ưu đãi của Homedy dàng riêng cho khách hàng mua gói đăng tin/dự án VIP hay những chương trình khuyến mại lớn trong năm. Đối với từng mã có quy định riêng áp dụng cho từng chương trình.
Sau khi mã Coupon được nhập thành công khách hàng có thể kiểm tra số tiền được cộng từ Coupon tại đây.
Tham khảo cách sử dụng và quản lý Coupon
Nơi khách hàng điền mã Coupon

Cách thức sử dụng Coupon

1. TRUY CẬP VÀO TRANG COUPON.

A. CÁCH 1 Chọn Coupon trên thanh điều khiển. Sử dụng Coupon B. CÁCH 2 Chọn Coupon tại thanh điều khiển có tên truy cập. Sử dụng Coupon

2. Sau khi vào mục Coupon, bảng thông tin về các mã Coupon sẽ hiện lên. Sử dụng Coupon
A. Chọn Sử dụng Coupon để nhập mã Coupon khách hàng có. Sử dụng Coupon
B. Thông báo NẠP TIỀN COUPON hiển thị, khách hàng nhập mã Coupon vào ô. Sử dụng Coupon
C. Sau khi nhập mã Coupon sẽ hiện lên thông báo nạp tiền Coupon thành công. Sử dụng Coupon
D. Để kiểm tra Coupon của mình đã thành công chưa quý khách vào mục VÍ HOMEDY để kiểm tra. Sử dụng Coupon