Toàn quốc
Dự án
Loading...
Loại BDS
  Khoảng giá
  Đặt lại
  Vui lòng nhập nhiều hơn 2 kí tự..

  Dự Án Bất Động Sản Tại Thị xã Sầm Sơn Thanh Hóa 2023

  Có 11 Dự án bất động sản, Dự án căn hộ chung cư tại Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa
  Phù hợp nhất
  Theo giá
  Đường Hồ Xuân Hương, Xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
  44;96;108;150;170;216;500;569;
  Bàn giao: 9/2017
  Đã hoàn thiện
  Đường Hồ Xuân Hương, Xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
  44;96;108;150;170;216;500;569;
  Bàn giao: 2018
  Đã hoàn thiện
  Đường Thanh Niên, Xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
  182;211;216;247;250;256;318;334;342
  Bàn giao: 12/2015
  Đã hoàn thiện
  Đường Hồ Xuân Hương, Xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
  157;182;211;216;247;250;256;318;334;342;523
  Bàn giao: 05/2015
  Đã hoàn thiện
  Đường Thanh Niên, Xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
  59;66;101;157;292;525
  Bàn giao: 2015
  Đã hoàn thiện
  Phường Quảng Tiến, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
  112; 200
  Bàn giao: Không có thông tin
  Đang xây dựng
  Phường Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
  Không có thông tin
  Bàn giao: Không có thông tin
  Không có thông tin
  Phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  95;112;130
  Bàn giao: 2024
  Đang xây dựng
   Mở App