Toàn quốc
Dự án
Loading...
Loại BDS
  Khoảng giá
  Đặt lại
  Vui lòng nhập nhiều hơn 2 kí tự..

  Dự Án Bất Động Sản Tại Huyện Phù Cát Bình Định 2023

  Có 4 Dự án bất động sản, Dự án căn hộ chung cư tại Huyện Phù Cát, Bình Định
  Phù hợp nhất
  Theo giá
  Km2+ 400, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát thuộc khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
  100m2 - 250m2
  Bàn giao: Không có thông tin
  Không có thông tin
  Khu kinh tế Nhơn Hội, Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định
  Không có thông tin
  Bàn giao: 2024
  Đang xây dựng
  Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát, Bình Định.
  41 – 343 m2
  Bàn giao: 2024
  Không có thông tin
  Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
  225 m2 - 600 m2
  Bàn giao: 2024
  Đang xây dựng
   Mở App