Loại hình
  Loại BDS
   Tỉnh thành
    Quận Huyện
     Lọc nâng cao
     • Lọc nâng cao
     • phường/xã
     • Đường

     Danh sách công ty

     Có 2051 công ty bất động sản

     Vai trò: Chủ đầu tư 194 tin đăng 19 dự án
     Khu vực hoạt động: TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Đơn vị quản lý 153 tin đăng 19 dự án
     Loại hình BDS: Căn hộ
     Vai trò: Chủ đầu tư 164 tin đăng 18 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội,
     Vai trò: Đơn vị thiết kế 856 tin đăng 18 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Chủ đầu tư 55 tin đăng 18 dự án
     Khu vực hoạt động: TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Chủ đầu tư 662 tin đăng 18 dự án
     Khu vực hoạt động: TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang,
     Vai trò: Đơn vị thiết kế 177 tin đăng 18 dự án
     Vai trò: Chủ đầu tư 70 tin đăng 17 dự án
     Loại hình BDS: Căn hộ Đất
     Khu vực hoạt động: Khánh Hòa,
     Vai trò: Chủ đầu tư 268 tin đăng 17 dự án
     Vai trò: Chủ đầu tư 125 tin đăng 17 dự án
     Loại hình BDS:
     Khu vực hoạt động: Hà Nội,