Loại hình
  Loại BDS
   Tỉnh thành
    Quận Huyện
     Lọc nâng cao
     • Lọc nâng cao
     • phường/xã
     • Đường

     Danh sách công ty

     Có 1876 công ty bất động sản

     Vai trò: Chủ đầu tư 561 tin đăng 20 dự án
     Vai trò: Đơn vị quản lý 67 tin đăng 19 dự án
     Loại hình BDS: Căn hộ
     Vai trò: Chủ đầu tư 224 tin đăng 19 dự án
     Khu vực hoạt động: TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Đơn vị thiết kế 98 tin đăng 18 dự án
     Vai trò: Chủ đầu tư 54 tin đăng 18 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội,
     Vai trò: Chủ đầu tư 30 tin đăng 18 dự án
     Khu vực hoạt động: TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Đơn vị thiết kế 504 tin đăng 18 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Đơn vị thiết kế 490 tin đăng 17 dự án
     Loại hình BDS: Căn hộ
     Khu vực hoạt động: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Đơn vị phân phối 63 tin đăng 17 dự án
     Vai trò: Chủ đầu tư 525 tin đăng 17 dự án
     Vai trò: Đơn vị thiết kế 93 tin đăng 17 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội,
     Vai trò: Chủ đầu tư 68 tin đăng 17 dự án
     Loại hình BDS: Căn hộ Đất
     Vai trò: Chủ đầu tư 54 tin đăng 17 dự án
     Loại hình BDS:
     Khu vực hoạt động: Hà Nội,