Loại hình
  Loại BDS
   Tỉnh thành
    Quận Huyện
     Lọc nâng cao
     • Lọc nâng cao
     • phường/xã
     • Đường

     Danh sách công ty

     Có 2022 công ty bất động sản

     Vai trò: Chủ đầu tư 234 tin đăng 19 dự án
     Khu vực hoạt động: TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Đơn vị quản lý 96 tin đăng 19 dự án
     Loại hình BDS: Căn hộ
     Vai trò: Chủ đầu tư 55 tin đăng 18 dự án
     Khu vực hoạt động: TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Đơn vị thiết kế 776 tin đăng 18 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Chủ đầu tư 104 tin đăng 18 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội,
     Vai trò: Chủ đầu tư 838 tin đăng 18 dự án
     Khu vực hoạt động: TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang,
     Vai trò: Đơn vị thiết kế 172 tin đăng 18 dự án
     Vai trò: Chủ đầu tư 116 tin đăng 17 dự án
     Loại hình BDS: Căn hộ Đất
     Khu vực hoạt động: Khánh Hòa,
     Vai trò: Đơn vị thiết kế 196 tin đăng 17 dự án
     Vai trò: Chủ đầu tư 447 tin đăng 17 dự án
     Vai trò: Chủ đầu tư 66 tin đăng 17 dự án
     Loại hình BDS: Căn hộ Đất