Công ty TNHH Đầu tư Bàn Thành
Khu vực Bả Cảnh, Phường Đập Đá, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
0969903468 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2016
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn