Công ty CP Vật tư Vận tải Xi Măng
Số 21B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
http://www.vicem.vn 0438457328 Sản xuất vật liệu xây dựng
1991
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
500 - 999
Thành viên

Giới thiệu

Công ty Vật tư vận tải xi măng là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam được thành lập theo quyết định số 824/BXD-TCCB ngày 3/12/1990 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp cung ứng vật tư thiết bị xi manưg và Công ty vận tải-Bộ Xây dựng.Công ty chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 5/1/1991.

Ngày 12/02/1993,Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 022A/BXD-TCLĐ thành lập tại Công ty vật tư vận tải xi măng.

Ngày 22 tháng 02 năm 2006 Bộ Xây dựng đã có quyết định số 280/QĐ-BXD về việc chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước : Công ty Vật tư vận tải Xi măng thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng. Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty Cổ phần từ ngày 24/04/2006 theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103011963 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn