Xây nhà cấp 4 có cần xin giấy phép không? Cập nhật mới nhất theo Luật Xây dựng

Bạn đang có ý định xây nhà nhưng không biết xây nhà cấp 4 có cần xin giấy phép không? Theo quy định của Luật Xây dựng 2020, nhà cấp 4 chỉ cần xin giấy phép xây dựng trong một số trường hợp nhất định. Vậy đó là những trường hợp nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Xây nhà cấp 4 có cần xin giấy phép không?

Xây nhà cấp 4 có cần xin giấy phép không?

Nhà cấp 4 là loại nhà ở riêng lẻ chỉ có một tầng và chiều cao từ 06 mét trở xuống, được xây dựng trên đất ở thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. 

Vậy làm nhà cấp 4 có phải xin phép không?

Theo quy định của Luật xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung 2020, nhà cấp 4 thuộc các trường hợp sau đây phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công:

 • Nhà cấp 4 tại khu vực đô thị, trừ trường hợp nhà cấp 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 • Nhà cấp 4 tại khu vực nông thôn nhưng thuộc khu vực có quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 • Nhà cấp 4 khu vực nông thôn nhưng được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

Vậy trong trường hợp nào thì xây nhà cấp 4 được miễn cấp giấy phép xây dựng? Theo đó, nhà cấp 4 thuộc các trường hợp khác được miễn cấp giấy phép xây dựng, như:

 1. Các trường hợp miễn giấy phép xây dựng nhà cấp 4 còn bao gồm nhà ở riêng lẻ ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nhà ở riêng lẻ ở khu vực có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng nhưng chưa có quy hoạch chi tiết 1/500.

 2. Nếu xây dựng nhà cấp 4 tại khu vực nông thôn mà không thuộc khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, thì không cần phải xin giấy phép xây dựng, nhưng phải tuân thủ các quy định về an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ di sản văn hóa.

Như vậy, đối với nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng thì không phải xin giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, nếu nhà cấp 4 của bạn thuộc một trong các trường hợp còn lại thì cần phải xin giấy phép xây dựng trước khi khởi công.

Hồ sơ xin giấy cấp phép xây dựng nhà cấp 4 gồm những gì?

Hồ sơ xin giấy cấp phép xây dựng nhà cấp 4

Hồ sơ xin phép xây dựng nhà cấp 4 là tài liệu pháp lý mà chủ đầu tư phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền trước khi khởi công xây dựng nhà cấp 4, trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu số 01 được ban hành kèm theo Nghị định này.

 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, như sổ đỏ, sổ hồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 • Hai bộ bản vẽ thiết kế xây dựng, gồm bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có, bản vẽ các mặt đứng chính của công trình, bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, như cấp nước, thoát nước, cấp điện.

 • Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Đối với công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thì hồ sơ quy định nêu trên có thể được thay thế bằng bản vẽ thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Như vậy, để xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4, chủ đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nêu trên và nộp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà riêng lẻ dự kiến xây dựng.

Thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà cấp 4 chuẩn quy định

Thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà cấp 4

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Các giấy tờ cần thiết đã được nêu ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) nơi có nhà riêng lẻ dự kiến xây dựng.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo cho chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 5: Ra quyết định cấp giấy phép xây dựng hoặc quyết định không cấp giấy phép xây dựng

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ra quyết định cấp giấy phép xây dựng hoặc quyết định không cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định hồ sơ xong.

Bước 6: Nộp lệ phí

Chủ đầu tư nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thì thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chủ đầu tư/chủ nhà phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.

>>>XEM THÊM: Giải đáp: Xin giấy phép xây dựng ở đâu, cần chuẩn bị những gì?

Giải đáp các câu hỏi liên quan

Xây nhà cấp 4 có cần xin giấy phép không và những vấn đề liên quan

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng nhà cấp 4

Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2020, Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, bao gồm nhà cấp 4. 

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng nhà cấp 4 có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thẩm duyệt thiết kế, cấp giấy phép xây dựng và giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng. Nếu xây dựng nhà cấp 4 không có giấy phép hoặc vi phạm giấy phép xây dựng, người xây dựng sẽ bị xử phạt hành chính hoặc buộc phải tháo dỡ công trình theo quy định.

Thời gian xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4

Thời gian xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 phụ thuộc vào khu vực xây dựng và cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép phải xem xét và ra quyết định cấp giấy phép xây dựng trong vòng 15 ngày (đối với nhà ở đô thị) hoặc 10 ngày (đối với nhà ở nông thôn). Trường hợp cần xem xét thêm, thời gian giải quyết có thể kéo dài thêm không quá 10 ngày và phải thông báo lý do cho chủ đầu tư. 

Ngoài ra, thời gian xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 còn phải tính thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ, thẩm duyệt thiết kế, đóng lệ phí và nhận giấy phép. Tổng thời gian xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 có thể dao động từ 20 đến 30 ngày.

Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 hiện nay bao nhiêu?

Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 là khoản phí mà chủ nhà phải nộp cho cơ quan cấp phép khi xin cấp giấy phép xây dựng nhà cấp 4. Lệ phí/ chi phí xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 được quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ về quản lý xây dựng. Theo đó, mức thu lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 là 50.000 đồng/giấy phép. 

Trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng, mức thu lệ phí là 15.000 đồng/giấy phép. Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 được nộp vào ngân sách Nhà nước tại cơ quan cấp phép hoặc qua dịch vụ công trực tuyến

Qua bài viết trên, bạn đã hiểu được nhà cấp 4 là gì, xây nhà cấp 4 có cần xin giấy phép không và hồ sơ, cách xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 như thế nào và những vấn đề liên quan khác. Nếu bạn đang có ý định xây nhà cấp 4, bạn cần xem xét kỹ các quy định của pháp luật để tránh những rắc rối không đáng có. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này và chúc bạn thành công!

Để tìm đọc những thông tin hữu ích khác về bất động sản, đừng quên truy cập Homedy.com thường xuyên nhé!

Loan Nguyễn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Văn khấn ông Táo: Những điều bạn cần biết để cúng ông Táo vào những ngày đặc biệt

Bạn có biết văn khấn ông Táo là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với người Việt Nam? Văn khấn ông Táo là lời cầu nguyện và cảm ơn ông Công ông Táo - những vị thần bảo hộ cho bếp núc và gia đình. Văn khấn ông Táo không chỉ được đọc vào ngày 23 tháng Chạp để tiễn ông Táo về trời, mà còn được cúng vào những ngày đặc biệt như 30 Tết, mùng 7, mùng 1, ngày rằm hay hàng ngày. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về ý nghĩa, cách thức và mẫu văn khấn ông Táo chuẩn nhất. Hãy cùng đọc và thực hành văn khấn ông Táo để mong muốn một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc nhé!

Mệnh Hỏa nuôi cá được không? Tất tần tật những điều bạn cần biết A-Z

Bạn có biết rằng việc nuôi cá cảnh trong nhà không chỉ là một thú vui tao nhã mà còn có ý nghĩa phong thủy rất lớn? Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nuôi cá cảnh một cách tùy tiện, mà cần phải xem xét đến mệnh của mình. Vậy người mệnh hỏa nuôi cá được không? Nếu được thì mệnh hỏa nuôi cá gì để mang lại may mắn và tài lộc? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

Tuổi Ất Sửu khai trương ngày nào tốt? Những ngày vàng trong năm 2024

Bạn sinh năm Ất Sửu (1985) và đang có ý định khai trương cửa hàng, quán xá, công ty hay treo bảng hiệu? Bạn muốn biết tuổi Ất Sửu khai trương ngày nào tốt để đón nhiều may mắn, tài lộc và vượng khí? Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi đó một cách chi tiết và chính xác. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các bước để chọn ngày tốt khai trương cho tuổi Ất Sửu, cũng như danh sách ngày tốt khai trương cho tuổi Ất Sửu trong năm 2023 và 2024. Hãy cùng theo dõi nhé!

TOP 30+ thiết kế căn hộ mini 15m2 đẹp, tiện nghi và tiết kiệm không gian

Bạn muốn sở hữu một căn hộ đẹp, tiện nghi nhưng lại có diện tích hạn chế? Bạn đang tìm kiếm những mẫu thiết kế căn hộ mini 15m2 vừa tiết kiệm không gian vừa mang lại sự thoải mái cho gia đình? Hãy cùng chúng tôi khám phá những thiết kế căn hộ mini 15m2 đầy sáng tạo và ấn tượng trong bài viết này nhé!

Tổng hợp những bài đăng bán đất hay nhất và bí quyết tạo tin đăng hấp dẫn

Bạn đang tìm kiếm những bài đăng bán đất hay và hiệu quả nhất hiện nay? Bạn muốn biết cách viết một bài đăng bán đất thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng? Bạn muốn bán đất nhanh chóng và có lợi nhuận cao? Nếu câu trả lời là có, thì bài viết này là dành cho bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn những bí quyết vàng để viết những bài đăng bán đất hay nhất, cùng với những mẫu bài đăng bán đất mà bạn có thể tham khảo và áp dụng ngay. Hãy cùng đọc tiếp để khám phá nhé!

  Mở App