Tìm kiếm thông tin trên 4.460 dự án và hơn 190.591 bất động sản tại Homedy.com

Hà Nội ban hành quy định mới nhất về bồi thường hỗ trợ và tái định cư

14/04/2017

Bắt đầu từ ngày 8/4 Hà Nội sẽ thực hiện theo quy định mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND.

Quy định mới về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Mới đây, chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành quy định mới về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 8/4/2017.

Quy định mới bao gồm 7 chương 46 Điều, quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội (bao gồm cả các dự án giải phóng mặt bằng theo quy hoạch).

Đối tượng áp dụng:

  • Cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
  • Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;
  • Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất;

Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

boi thuong ho tro tai dinh cu
Hà Nội ban hành quy định mới nhất về bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

Nội dung quy định

Theo quy định mới, người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND TP quyết định. Trường hợp có điều kiện về quỹ đất thì được xem xét để bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi.

Việc xác định về giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ về đất được thực hiện sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện theo quy định hiện hành.

Việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở được quy định, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam có đủ điều kiện được bồi thường mà không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi, thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở, trong các trường hợp sau:

  • Bị thu hồi toàn bộ đất ở;
  • Bị thu hồi đất ở và diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở.

Trường hợp nếu ở khu vực các quận thì hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được bồi thường bằng 1 căn hộ chung cư tái định cư cho 1 chủ sử dụng đất. Diện tích căn hộ được bồi thường không cao hơn 2 lần diện tích đất ở bị thu hồi nhưng không thấp hơn suất tái định cư tối thiểu (30m2). Phần diện tích căn hộ tái định cư vượt 2 lần diện tích đất ở bị thu hồi hoặc lớn hơn 30m2 (đối với trường hợp bị thu hồi đất ở nhỏ hơn 15m2) phải mua theo giá bán nhà do UBND TP quy định nhân hệ số k = 1,1. Phần diện tích đất tái định cư vượt diện tích đất ở bị thu hồi phải nộp tiền theo giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư nhân hệ số điều chỉnh K do UBND cấp huyện xem xét, quyết định cho phù hợp với từng dự án khu tái định cư.

Người được bồi thường bằng nhà ở, đất ở theo quy định trên nếu có nguyện vọng thì được bồi thường bằng tiền và hỗ trợ tiền tự lo tái định cư.

Nhà, công trình xây dựng không hợp pháp cũng được hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Tùy từng trường hợp cụ thể (theo mốc thời gian xây dựng), mức hỗ trợ từ 10-80% mức bồi thường theo quy định. Riêng nhà, công trình không hợp pháp được tạo lập kể từ ngày 1/7/2014 sẽ không được hỗ trợ.

boi thuong
Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND TP quyết định.

Thực hiện quy định mới

Sau khi ban hành quy định mới, UBND thành phố Hà Nội đã chia nhỏ đầu việc, nhằm đạt được hiệu quả, chính xác tối đa như sau:

Ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất.

Ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện quyết định phê duyệt giá bán nhà ở chung cư tái định cư cho từng tầng, loại nhà, theo vị trí cụ thể, đảm bảo cân đối với chính sách giá bồi thường, hỗ trợ đất ở tại nơi thu hồi đất. Quyết định phê duyệt giá cho thuê và cho thuê mua nhà tái định cư theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Giao cho Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố là cơ quan tham mưu cho UBND Thành phố về lĩnh vực GPMB: Đôn đốc, kiểm tra, xây dựng chính sách, giải quyết các vướng mắc, tổng hợp báo cáo. Đôn đốc UBND cấp huyện xây dựng cụ thể kế hoạch, tiến độ GPMB hàng năm trên địa bàn. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quy định này.

Với cách làm này, hi vọng việc thực hiện quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND thành phố Hà Nội sẽ hiệu quả hơn, để người dân trong trường hợp nêu trên được đền bù ở mức thỏa đáng, nhanh chóng hơn.

shin-homedy ( Theo  Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND)

Theo Homedy Blog Kiến thức