[Mới 2024] Hợp đồng thuê cửa hàng và những vấn đề liên quan

Thuê cửa hàng để kinh doanh hiện nay rất phổ biến bởi nhu cầu thuê ngày càng lớn. Tuy nhiên không phải giao dịch thuê cửa hàng nào cũng an toàn và thành công. Bài viết dưới đây Homedy sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và mẫu hợp đồng hợp đồng thuê cửa hàng mới nhất đúng theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng thuê cửa hàng là gì?

hop-dong-thue-cua-hang-1
Hợp đồng cho thuê cửa hàng là gì?

Như những hợp đồng dân sự khác, hợp đồng cho thuê cửa hàng là văn bản thể hiện quan hệ pháp lý giữa người cho thuê (chủ sở hữu cửa hàng) và người thuê dùng vào các mục đích rõ ràng và được pháp luật cho phép.

Hợp đồng thuê cửa hàng để kinh doanh cần thể hiện rõ ràng thông tin các bên liên quan, các điều khoản, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để làm căn cứ pháp lý xử lý khi phát sinh tranh chấp trong thời gian thực hiện hợp đồng. 

Các mẫu hợp đồng thuê cửa hàng chuẩn, mới nhất

Mẫu hợp đồng thuê cửa hàng ngắn gọn, đơn giản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

*  *  *  *  *  *  *

HỢP ĐỒNG THUÊ CỬA HÀNG

Số:…/…

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015,

– Căn cứ…

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20.. tại (địa chỉ lập hợp đồng)……………………..

chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Sau đây gọi tắt là bên A)

Ông/Bà: ……………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ………….., cấp ngày: ……………., tại………..………..………..………..………..

Địa chỉ: …………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………….

Số tài khoản:...............................................Tại…………………………………

Là chủ sở hữu cửa hàng tại địa chỉ: …………………………………………….

BÊN THUÊ (Sau đây gọi tắt là bên B)

Ông/Bà: ……………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ………….., cấp ngày: ……………., tại………..………..………..………..………..

Địa chỉ: …………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………….

Các bên thỏa thuận ký hợp đồng thuê cửa hàng với những điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho bên B thuê cửa hàng (mặt bằng): …………………………………………….

Tổng diện tích là : ………………

Gồm: ………………(phòng, toilet riêng; điện sử dụng riêng, đồng hồ nước riêng, ban công; các bóng đèn trong phòng,....) 

ĐIỀU 2: GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bên A đồng ý cho bên B thuê cửa hàng và toàn bộ số tài sản đã xác định tại Điều 1 hợp đồng này với giá là……………..VNĐ (Bằng chữ :....................................Việt Nam Đồng).

Toàn bộ số tiền đã thỏa thuận ở trên sẽ được bên B thanh toán cho bên A qua…….đợt, cụ thể từng đợt thanh toán như sau : 

Đợt 1 : Bên B thanh toán số tiền là……………..VNĐ (Bằng chữ :....................................Việt Nam Đồng) khi thanh toán có biên bản kèm theo. Việc thanh toán được thực hiện theo phương thức…………………(chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng của bên A hoặc thanh toán bằng tiền mặt).

Đợt 2 : Bên B thanh toán số tiền là……………..VNĐ (Bằng chữ :....................................Việt Nam Đồng) khi thanh toán có biên bản kèm theo. Việc thanh toán được thực hiện theo phương thức…………………(chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng của bên A hoặc thanh toán bằng tiền mặt).

…………………….

Số tiền thuê cửa hàng hàng tháng nói trên sẽ không bao gồm các chi phí dịch vụ như : điện, nước, điện thoại, internet, fax, dọn vệ sinh…Các chi phí này sẽ do bên B trực tiếp thanh toán hàng tháng với cơ quan cung cấp dịch vụ cho cửa hàng kể từ sau khi ký hợp đồng này.

ĐIỀU 3 : THỜI HẠN THUÊ CỬA HÀNG

Thời hạn thuê cửa hàng là:...................(tháng/năm) được tính từ ngày………….đến ngày…………….

Trường hợp bên B không đóng tiền thuê thì bên A có quyền lấy lại mặt bằng với điều kiện phải báo trước cho bên B 03 tháng.

Trường hợp bên A muốn lấy lại mặt bằng trước thời hạn đã ký kết thì phải bồi thường gấp đôi số tiền đã đặt cọc cho bên B.

Sau khi hết hạn hợp đồng, tùy theo thỏa thuận giữa hai bên có thể gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng thuê cửa hàng/mặt bằng.

ĐIỀU 4 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

Quyền và nghĩa vụ của bên A : 

 • Quyền của bên A………………………………………………………………...

 • Nghĩa vụ của bên A……………………………………………………………...

Quyền và nghĩa vụ của bên B : 

 • Quyền của bên B…………………………………………………………………

 • Nghĩa vụ của bên B………………………………………………………………

ĐIỀU 5 : ĐIỀU KIỆN THỎA THUẬN CHUNG

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên B vi phạm các điều khoản ghi trên hợp đồng mà không thống nhất được giữa hai bên.

Các bên cam kết thực hiện đúng những thỏa thuận đã được nêu trong hợp đồng; trong trường hợp có xảy ra tranh chấp thì hai bên sẽ tiến hành thương lượng; nếu không thể thương lượng được thì có thể khởi kiện tại tòa án để giải quyết tranh chấp.

ĐIỀU 6 : HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày:..................................

Hợp đồng này hết hiệu lực kể từ khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình hoặc có thoả thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng hoặc…………..

Hợp đồng này được lập thành 06 điều, 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A                                                        BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                              (Ký và ghi rõ họ tên)

>>> TẢI Mẫu hợp đồng thuê cửa hàng đơn giản ngắn gọn tại đây

Mẫu hợp đồng thuê cửa hàng kinh doanh đầy đủ, chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–—–—–—–

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ KINH DOANH

–  Căn cứ vào Bộ luật dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

–  Căn cứ vào nhu cầu khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày….. tháng …. năm ….tại địa chỉ số (địa chỉ thuê)……

Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Gọi tắt là bên A).

CÔNG TY … (Trường hợp bên cho thuê là doanh nghiệp được ủy quyền cho thuê/ chủ đầu tư của địa điểm cho thuê)

Địa chỉ trụ sở chính:…….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số….

Điện thoại: …Đại diện: …

Chức vụ:…

Hộ khẩu thường trú: …

Hoặc:

ÔNG:…..(Trường hợp bên cho thuê là cá nhân cho thuê)

CMND số:….. Ngày cấp:……Nơi cấp:…

Hộ khẩu thường trú:…..

Chỗ ở hiện tại: …..

Điện thoại: ….

Là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của căn nhà cho thuê nêu tại Điều 1 hợp đồng này.

BÊN THUÊ (Gọi tắt là bên B).

ÔNG: ….

CMND số: ….Ngày cấp: ….. Nơi cấp: ….

Hộ khẩu thường trú: …..

Điện thoại: …

Hoặc:

CÔNG TY ….

Địa chỉ trụ sở chính: …..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số

Điện thoại: ….

Đại diện: …Chức vụ:…

Hộ khẩu thường trú: …

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê nhà với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê tầng … của căn nhà số …..theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số …. Do Ủy ban nhân dân …. cấp ngày …/…./ ….

Diện tích là: ….gồm: toàn bộ diện tích tầng … của căn nhà và không gian phía trước căn nhà. Bên B được quyền sử dụng phần hành lang, lề đường, khu vực phía trước của căn nhà.

Mục đích thuê:

– Làm trụ sở công ty do Ông/ Bà:……. Là người đại diện theo pháp luật;

– Kinh doanh, buôn bán các mặt hàng công ty sản xuất, kinh doanh.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CHO THUÊ NHÀ

Thời hạn cho thuê nhà nêu tại Điều 1 của hợp đồng được tính đến ngày….. tháng …. năm …

Hết thời hạn thuê nêu trên, nếu hai bên có nhu cầu và mong muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng thì hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng mới hoặc gia hạn hợp đồng này.

Khi hết hạn hợp đồng mà hai bên không tiếp tục ký kết hợp đồng mới thì bên B phải trả lại nhà cho bên A ngay khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Bên B có thời hạn 30 ngày để dọn dẹp, vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình và phải trả lại nhà cho bên A.

ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ NHÀ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá thuê nhà tại Điều 1 của hợp đồng này như sau:

1.1. Giá thuê hàng tháng là ….. đ/01 tháng (Bằng chữ:……).

1.2. Giá thuê trên được giữ ổn định trong suốt thời gian thuê; nếu có thay đổi các bên sẽ thống nhất bằng một văn bản khác.

Phương thức thanh toán: Tiền thuê nhà được thanh toán ….. tháng một lần.

Tất cả các khoản thuế có liên quan đến nhà thuê trong thời hạn thuê theo Hợp đồng sẽ do bên B trả. Giá thuê nhà chưa bao gồm các chi phí sử dụng như: tiền điện, nước, điện thoại, internet, vv…các chi phí này sẽ được bên B (bên thuê) trả riêng, theo mức tiêu thụ thực tế.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN A.

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

–  Bên A đảm bảo căn nhà tại Điều 1 của hợp đồng này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A;

– Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả;

–  Tạo mọi điều kiện để bên B được sử dụng căn nhà thuận tiện, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bên B, hỗ trợ bên B các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sử dụng căn nhà (nếu có).

4.2. Bên A có các quyền sau đây:

– Có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng khi bên B sử dụng nhà không đúng mục đích, buôn bán, hàng quốc cấm và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tước giấy phép kinh doanh.

– Có quyền yêu cầu bên B thanh toán đúng hạn.

– Yêu cầu bên B trả lại nhà khi hết thời hạn cho thuê theo Hợp đồng này theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Hợp đồng này.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B.

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

–  Bên B tự bảo quản trang thiết bị mà bên A bàn giao trong quá trình sử dụng.

–  Sử dụng diện tích thuê vào đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa, cải tạo theo nhu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với bên A và phải được bên A chấp thuận và tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước về xây dựng cơ bản. Chi phí sửa chữa này do bên B tự bỏ ra và bên A không bồi hoàn lại khi hết thời hạn của hợp đồng

– Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thỏa thuận.

– Tuân theo các quy định bảo vệ môi trường, không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích của người sử dụng đất xung quanh, giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, nếu xảy ra cháy nổ thì bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bồi thường những khoản thiệt hại do lỗi của bên B gây ra.

– Tự thanh toán tiền điện nước, tiền điện thoại, phí vệ sinh, an ninh trật tự và các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng căn nhà kể từ ngày nhận bàn giao, thanh toán chi phí sửa chữa, thay mới các thiết bị hỏng nếu do lỗi bên B.

– Khi bàn giao nhà phải đảm bảo các trang thiết bị được kê khai trong bảng kê tài sản lúc mới thuê đều trong tình trạng sử dụng được, không kể những hao mòn tự nhiên, hao mòn tất yếu do quá trình sử dụng trong giới hạn cho phép.

– Trước khi chấm dứt hợp đồng này, bên B phải thanh toán hết tiền điện, nước, điện thoại, thuế kinh doanh… và giao lại nhà đã thuê cho bên A.

5.2. Bên B có các quyền sau đây:

– Yêu cầu bên A bàn giao nhà đúng như đã thỏa thuận.

– Lắp đặt các thiết bị, hệ thống dây điện thoại, hệ thống mạng và lắp đặt các thiết bị cần thiết phục vụ cho mục đích kinh doanh.

– Được sử dụng toàn bộ phần diện tích vỉa hè dùng để xe của nhân viên và khách hàng; không gian mặt tiền để treo biển quảng cáo, … theo quy định của pháp luật.

– Được quyền sửa chữa cải tạo căn nhà phù hợp với mục đích kinh doanh của bên B (phải có sự đồng ý của Bên A).

– Được quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê này hoặc cho người khác thuê lại nếu được sự đồng ý của Bên A

– Được phép chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà cho người khác cho thuê lại sau khi được sự đồng ý của bên A.

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu một bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 60 (sáu mươi) ngày; các bên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình đến thời điểm chấm dứt

Trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng nếu một bên phát hiện bên kia có hành vi vi phạm hợp đồng và có căn cứ về việc vi phạm đó thì phải thông báo bằng văn bản cho bên có hành vi vi phạm biết và yêu cầu khắc phục những vi phạm đó. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được thông báo mà bên có hành vi vi phạm không khắc phục thì bên có quyền lợi bị xâm phạm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Bên nào có lỗi dẫn đến việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trong mọi trường hợp chấm dứt hợp đồng, kể cả trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hay trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, Bên B đều có thời hạn 30 ngày để dọn dẹp, vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình trước khi trả lại nhà cho bên A.

ĐIỀU 7: CHUYỂN TIẾP HỢP ĐỒNG

Ngay sau khi Công ty do bên B là người đại diện theo pháp luật được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập, thì bên B của hợp đồng này (Ông/ Bà…) sẽ mặc nhiên được chuyển đổi từ Ông /Bà … sang cho Công ty do Ông/ Bà…  là người đại diện theo pháp luật.

Công ty do bên B (Ông/ Bà:…)là người đại diện theo pháp luật sẽ mặc nhiên trở thành bên B (bên thuê) của hợp đồng này và các văn bản pháp luật khác liên quan khác.

Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông/ Bà …. theo Hợp đồng này và các văn bản khác có liên quan sẽ được chuyển tiếp cho Công ty do Ông/ Bà….là người đại diện theo pháp luật.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng.

Những vấn đề chưa được thỏa thuận trong hợp đồng này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình, hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng và đã ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Mọi sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này sẽ được các bên thống nhất thỏa thuận bằng Phụ lục Hợp đồng giữa các bên.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này gồm 08 (tám) Điều, với 06 (sáu) trang và được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau; bên A giữ 02 bản; bên B giữ 02 bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BÊN CHO THUÊ (BÊN A)                                                BÊN THUÊ (BÊN B)

 >>> TẢI NGAY: Mẫu hợp đồng thuê cửa hàng kinh doanh đầy đủ, chi tiết

Quy định về hợp đồng thuê cửa hàng

Hợp đồng thuê cửa hàng mang bản chất của hợp đồng thuê tài sản nên các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này hầu hết được quy định chung tại Điều 472 đến Điều 482 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm giá thuê, thời hạn thuê, gia tài sản, cho thuê lại, quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng.

Yêu cầu về nội dung và hình thức của hợp đồng thuê cửa hàng

hop-dong-thue-cua-hang-2
Nội dung và hình thức của hợp đồng cho thuê cửa hàng như thế nào?

Về cơ bản, nội dung của hợp đồng cho thuê cửa hàng gồm : 

 • Thông tin cơ bản của bên cho thuê và bên thuê.

 • Các điều khoản.

 • Nội dung hợp đồng.

 • Đơn giá và phương thức thanh toán.

 • Phạm vi hoạt động.

 • Trách nhiệm của mỗi bên.

 • Thời hạn hợp đồng.

 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

 • Các điều khoản khác.

 • Ngày tháng năm ký kết hợp đồng.

 • Chữ ký và ghi rõ họ tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

Về hình thức: Hợp đồng có thể viết tay hoặc hai bên lập hợp đồng thuê cửa hàng bản word để thuận tiện trong việc lưu trữ, in ấn hợp đồng.

Hợp đồng thuê cửa hàng viết tay có hiệu lực không?

Khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự quy định:

1.Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây

 1. Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập

 2. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.

 3. Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

 

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Do đó, hợp đồng thuê cửa hàng viết tay có giá trị nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

Hợp đồng thuê cửa hàng có cần công chứng hay không?

hop-dong-thue-cua-hang-4
Hợp đồng thuê cửa hàng không bắt buộc phải công chứng

Điều 122 Luật Nhà ở quy định như sau :

1.Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp động mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

 2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; mua bán, cho thuê ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Như vậy, hợp đồng thuê cửa hàng không bắt buộc phải công chứng mà vẫn có giá trị nếu đáp ứng được điều kiện về chủ thể, mục đích và nội dung quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự.

>>> Có thể bạn quan tâm:

Điều khoản bồi thường hợp đồng thuê cửa hàng

Các điều khoản bồi thường được hai bên thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng thuê cửa hàng.

Trường hợp có thể phải bồi thường đó là: Đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không báo cho bên còn lại hoặc gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.

Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức (tiền mặt, hiện vật, thực hiện công việc), phương thức (một lần, nhiều lần). Nếu không thể thỏa thuận được thì bên thiệt hại có thể khởi kiện ra Tòa để yêu cầu bồi thường.

Về mức bồi thường thiệt hại, có thể xác định các loại thiệt hại như sau : 

 • Thiệt hại về tài sản: Lợi ích gắn với việc sử dụng, khai thác bị mất, bị giảm sút; chi phí để khắc phục thiệt hại do cửa hàng thuê bị đòi trước hạn…

 • Thiệt hại về sức khỏe: Thu nhập thực tế bị mất/giảm sút do việc đòi lại nhà thuê trước hạn. Nếu không xác định được thì tính theo mức thu nhập của lao động cùng loại…

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê cửa hàng

Biên bản thanh lý hợp đồng được lập trong trường hợp bên thuê không còn nhu thuê và muốn thỏa thuận bàn giao, trả nhà một cách rõ ràng cho chủ nhà. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng gồm những thông tin cụ thể, rõ ràng sẽ tránh được những mâu thuẫn, bất đồng giữa đôi bên.

Bạn có thể sử dụng biên bản thanh lý hợp đồng thuê cửa hàng cả trong trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê đúng hạn hoặc trước hạn.

Trên đây là những thông tin về hợp đồng thuê cửa hàng và các mẫu hợp đồng cho thuê cửa hàng chuẩn, mới nhất

Truy cập nền tảng kết nối bất động sản Homedy hàng ngày để tham khảo thêm các tin tức về mua bán, cho thuê nhà đất bạn nhé.

Loan Nguyễn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khái niệm cung Thiên Y và hướng dẫn cách xác định hướng

Thiên y trong phong thủy được định nghĩa là một cung mang lại những điều đại cát đại lợi khi thực hiện những việc trọng đại của đời người như xây dựng nhà cửa, lấy vợ…Vậy Thiên Y là gì? Cung Thiên Y là năm nào? Cách xác định hướng Thiên Y ra sao? Tất cả đều được Homedy tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Năm tuổi có làm nhà được không? Kinh nghiệm xây nhà vào năm tuổi

Xây nhà là một trong những sự kiện trọng đại của cả đời người. Vì thế, tất cả các công đoạn từ tích lũy tiền xây nhà, xem tuổi làm nhà, thiết kế, thi công,... đều phải được quan tâm và chuẩn bị chu đáo. Trên thực tế nhiều người hiện nay vẫn thắc mắc vấn đề năm tuổi có làm nhà được không và không biết xây nhà năm bao nhiêu tuổi thì đẹp. Trong bài viết dưới đây, Homedy sẽ cùng các bạn đọc tìm hiểu các vấn đề liên quan đến làm nhà vào năm tuổi phù hợp phong thủy khi xây nhà.

Những điều kiêng kỵ khi ở phòng trọ cần biết để tránh vận đen

Hiện nay, thuê phòng trọ là lựa chọn của rất nhiều sinh viên, người lao động ở tỉnh khác khi đến học tập và làm việc tại các thành phố lớn. Khi lựa chọn phòng trọ để thuê, ngoài những yếu tố như vị trí, giá cả, tiện nghi thì đặc điểm phong thủy cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ người đi thuê. Nếu bạn đang ở trọ và muốn biết những điều kiêng kỵ khi ở phòng trọ, hoặc bạn có nhu cầu tìm hiểu những việc cần làm khi chuyển trọ thì hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Tổng hợp 10+ các mẫu nhà tiền chế dưới 100 triệu độc đáo nhất hiện nay

Nhà tiền chế dưới 100 triệu có nhiều ưu điểm vượt trội nên được nhiều người lựa chọn xây dựng cho không gian sống của gia đình hiện đại. Đây là mẫu nhà có thiết kế linh hoạt, đảm bảo tính thẩm mỹ nhưng vẫn đầy đủ công năng mang đến những trải nghiệm tuyệt vời. Hãy cùng Homedy khám phá những mẫu nhà tiền chế khoảng 100 triệu đẹp, độc đáo trong bài viết dưới đây nhé!

Cúng sửa nhà cần chuẩn bị những gì? Cách thực hiện cúng sửa nhà chuẩn nhất

Lễ cúng sửa nhà đã trở thành một phong tục quen thuộc không thể thiếu khi sửa chữa nhà cũ cũng như xây một nhà mới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về cách thức thực hiện và cần mua sắm những lễ vật nào để cúng sửa nhà đúng cách và hoàn hảo nhất. Trong bài viết dưới đây, Homedy sẽ giới thiệu và cung cấp đến bạn những thông tin liên quan về lễ cúng sửa nhà đầy đủ theo đúng tiêu chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo nhé!

  Mở App