Loại hình
  Loại BDS
   Tỉnh thành
    Quận Huyện
     Lọc nâng cao
     • Lọc nâng cao
     • phường/xã
     • Đường

     Danh sách công ty

     Có 2022 công ty bất động sản

     Vai trò: Chủ đầu tư 132 tin đăng 26 dự án
     Loại hình BDS: Căn hộ Văn phòng
     Vai trò: Chủ đầu tư 94 tin đăng 25 dự án
     Loại hình BDS: Căn hộ
     Khu vực hoạt động: Hà Nội,
     Vai trò: Chủ đầu tư 493 tin đăng 24 dự án
     Vai trò: Đơn vị thiết kế 118 tin đăng 23 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội,
     Vai trò: Đơn vị thiết kế 704 tin đăng 23 dự án
     Khu vực hoạt động: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai,
     Vai trò: Chủ đầu tư 215 tin đăng 23 dự án
     Khu vực hoạt động: TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Chủ đầu tư 658 tin đăng 21 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,