Loại hình
  Loại BDS
   Tỉnh thành
    Quận Huyện
     Lọc nâng cao
     • Lọc nâng cao
     • phường/xã
     • Đường

     Danh sách công ty

     Có 2051 công ty bất động sản

     Vai trò: Chủ đầu tư 149 tin đăng 27 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Chủ đầu tư 193 tin đăng 26 dự án
     Loại hình BDS: Căn hộ Văn phòng
     Vai trò: Chủ đầu tư 73 tin đăng 25 dự án
     Loại hình BDS: Căn hộ
     Khu vực hoạt động: Hà Nội,
     Vai trò: Đơn vị thiết kế 85 tin đăng 23 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội,
     Vai trò: Đơn vị thiết kế 568 tin đăng 23 dự án
     Khu vực hoạt động: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai,
     Vai trò: Chủ đầu tư 134 tin đăng 23 dự án
     Khu vực hoạt động: TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Chủ đầu tư 454 tin đăng 21 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,
     danh sách môi giới