Công ty Cổ phần Xây Dựng Hoàng Thái
Xóm 2, Xã Thái Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An
2011
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh:

M7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Ngành chính)

F41000 Xây dựng nhà các loại

F4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

F42200 Xây dựng công trình công ích

F42900 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

F43110 Phá dỡF43120 Chuẩn bị mặt bằng

F43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

G4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

G4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

G4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

I5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

I5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

M70200 Hoạt động tư vấn quản lý

B0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

TK ngân hàng:

Mã số thuế: 2901025589

Tên giao dịch: HOANG THAI,.JSC

Số tài khoản:3601201003365

Tên ngân hàng:Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh TP.Vinh

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn