Công ty TNHH Sài Gòn Mỹ Vinh
Số 250 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
0839330490 Kiến trúc, Giám sát kỹ thuật
2005
Năm thành lập
tỷ
Vốn điều lệ
25 - 99
Thành viên

Giới thiệu

Công ty TNHH Sài Gòn Mỹ Vinh, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật.