Công ty TNHH MTV Đầu tư Địa ốc Gia Định
280 Nguyễn Văn Nghi, 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Năm thành lập
tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới