Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.1
Tầng 3, LICOGI 18.1 TOWER, Khu 6, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
2006
Năm thành lập
18 tỷ
Vốn điều lệ
500 - 999
Thành viên

Giới thiệu

Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 đã quyết định chuyển đổi Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tại Quảng Ninh thành Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.1, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con.

Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh nhằm thu lợi nhuận tối đa, tăng lợi tức cho các cổ đông, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước và phát triển toàn Công ty.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn