Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB Bank)

 • Ngân hàng TMCP Quốc Dân

 • Lãi suất ưu đãi

  6,50 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  90% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Hong Leong

Ngân hàng Hong Leong (Hong Leong Bank)

 • Ngân hàng Hong Leong

 • Lãi suất ưu đãi

  6,75 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh vượng

Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)

 • Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh vượng

 • Lãi suất ưu đãi

  6,90 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  100% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank)

 • Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương

 • Lãi suất ưu đãi

  6,99 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  75% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  1,5%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)

 • Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  6,99 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank)

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

 • Lãi suất ưu đãi

  7,00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank)

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

 • Lãi suất ưu đãi

  7,00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (Viet A Bank)

 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á

 • Lãi suất ưu đãi

  7,00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  100 TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Standard Chartered

Ngân hàng Standard Chartered (Standard Chartered Bank)

 • Ngân hàng Standard Chartered

 • Lãi suất ưu đãi

  7,29 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  75% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  6,5%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank)

 • Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu

 • Lãi suất ưu đãi

  7,49 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  80% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  0,6%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Phương Đông

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

 • Ngân hàng TMCP Phương Đông

 • Lãi suất ưu đãi

  7,50 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  80% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Bảo Việt

Ngân hàng Bảo Việt (Bao Viet Bank)

 • Ngân hàng Bảo Việt

 • Lãi suất ưu đãi

  7,50 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  15 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank)

 • Ngân hàng TMCP Quân đội

 • Lãi suất ưu đãi

  7,70 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  80% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Hong Leong

Ngân hàng Hong Leong (Hong Leong Bank)

 • Ngân hàng Hong Leong

 • Lãi suất ưu đãi

  7,75 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  7,80 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  1%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh vượng

Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)

 • Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh vượng

 • Lãi suất ưu đãi

  7,90 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  100% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)

 • Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  7,90 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  80 TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (Bac A Bank)

 • Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

 • Lãi suất ưu đãi

  7,90 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  90% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  2%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

ĐĂNG KÝ VAY

×

Nhu cầu tài chính

Số tiền vay *

Nội dung chi tiết

Thông tin liên hệ

Họ và tên*

Số điện thoại*

Bạn đã
Đăng ký thành công
Mở App