Công ty CP Hồng Hà dầu khí
Số 206A Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Từ Liêm, Hà Nội
1993
Năm thành lập
80 tỷ
Vốn điều lệ
1000 - 4999
Thành viên

Giới thiệu

Ngày 29/11/1993: Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí tiền thân là Công ty Xây dựng Hồng Hà được thành lập, trực thuộc công đoàn xây dựng Việt Nam. Số vốn hoạt động ban đầu của công ty là 100 triệu đồng và 10 CBCNV.

Năm 1999: Công ty được giao cho Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng quản lý.

Ngày 28/12/2004: Quyết định của Bộ Xây dựng chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Hồng Hà thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà.

Ngày 14/03/2005: Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng.

Tháng 04/2006: Tăng vốn điều lệ lên 10,5 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho 65 người lao động trong công ty, giá phát hành bằng mệnh giá.

Tháng 08/2007: Tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1, chào bán 50.000 CP theo hình thức bảo lãnh phát hành, 10.000 CP cho cổ đông chiến lược và 14.000 CP bán cho cán bộ chủ chốt.

Tháng 01/2009: Tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, bán cho người lao động và cho Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Ngày 13/03/2009: Thay đổi giấy CN ĐKKD lần thứ 6 đổi tên thành Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí với vốn điều lệ 35 tỷ đồng.

Ngày 18/06/2009: Thay đổi giấy CN ĐKKD lần thứ 7 với vốn điều lệ mới là 80 tỷ đồng, vốn thực góp là 35 tỷ đồng.

Tháng 10/2009: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho CBCNV và cổ đông bên ngoài.

Ngày 11/12/2009: Thay đổi giấy CN ĐKKD lần thứ 9 với vốn điều lệ là 80 tỷ đồng, vốn thực góp là 50 tỷ đồng.

Ngày 17/03/2010: 5 triệu cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên sàn HNX.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn