MỞ ỨNG DỤNG
HOMEDY
Ủy ban Nhân dân quận Tầy Hồ
657 Lạc Long Quân - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nộ
Năm thành lập
tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, từ những năm 1990 của thế kỷ XX, cùng với nhịp độ phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn Hà Nội diễn ra ngày càng nhanh. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, Đảng và Nhà nước đã chủ động mở rộng nội thành - Thành phố Hà Nội, ngày 28/10/1995, Chính Phủ ra Nghị định số 69/CP về việc thành lập Quận Tây Hồ. Tổ chức bộ máy của Quận chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/1996.


                Quận Tây Hồ nằm ở phía Tây Bắc Thành phố Hà Nội; phía Nam giáp Quận Ba Đình; phía Đông Bắc và Đông Nam giáp huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm; phía Tây giáp huyện Từ Liêm và Quận Cầu Giấy. Trên địa bàn có những di tích và dấu tích lịch sử văn hóa từ ngàn đời xưa, góp phần bồi đắp nên tinh hoa văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Nơi đã và đang tỏa sáng trở thành khu du lịch nổi tiếng của Thủ đô.


          Sau khi thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận Tây Hồ vừa tiến hành xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, vừa tập trung cho việc thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban nghành thành phố, cùng các quận, huyện bạn, 20 ăm qua Đảng bộ và nhân dân quận Tây Hồ luôn luôn đoàn kết nỗ lực phấn đấu xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, tăng cường quốc phòng. Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


                Với tinh thần quyết tâm xây dựng Quận phát triển toàn diện vững chắc, phát huy thành tích đã đạt được và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị và các nguồn lực, Đảng bộ và nhân dân quận Tây Hồ đã có những bước đi vững chắc.


          Những thành tích quận Tây Hồ đạt được hai mười năm qua là kết quả của quá trình phấn đấu kiên trì và ý chí quyết tâm kết tinh trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân quận. Kết quả đó không chỉ đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển mà còn là tiền đề quan trọng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn