MỞ ỨNG DỤNG
HOMEDY
Công ty CP Sông Đà - Nha Trang
Số 06 Đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
2007
Năm thành lập
tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang được thành lập theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/11/2007 của Đại hội đồng cổ đông thành lập, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200719977 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06/12/2007 và thay đổi lần thứ 4 , ngày 23 tháng 11 năm 2010.  Với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng (một trăm tỷ đồng)

  • Tổng công ty Sông Đà; góp vốn 5 tỷ đồng (bằng thương hiệu Sông Đà); bằng 500.000 cổ phần; chiếm 5% vốn điều lệ
  • Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long góp vốn 20 tỷ đồng; bằng 2.000.000 cổ phần; chiếm 20% vốn điều lệ.
  • Công ty cổ phần Sông Đà 6; góp vốn 15 tỷ đồng; bằng 1.500.000 cổ phần; chiếm 15% vốn điều lệ.
  • Công ty cổ phần Sông Đà 6.04; góp vốn 5 tỷ đồng; bằng 500.000 cổ phần; chiếm 5% vốn điều lệ.
  • Công ty cổ phần Sông Đà 6.06; góp vốn 5 tỷ đồng; bằng 500.000 cổ phần; chiếm 5% vốn điều lệ.
  • Công ty TNHHNN 1 thành viên Sông Đà 1; góp vốn 5 tỷ đồng; bằng 500.000 cổ phần; chiếm 5% vốn điều lệ.
  • Công ty CP thủy điện Bình Phước; góp vốn 5 tỷ đồng; bằng 500.000 cổ phần; chiếm 5% vốn điều lệ.
  • Cổ đông khác; góp bằng tiền thuộc sở hữu của mình là 40 tỷ đồng; bằng 4.000.000 cổ phần; chiếm 40% vốn điều lệ.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm của Công ty: Xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh du lịch khách sạn. Hoàn thành công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000-2008.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn