Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng DMC Thuận Thành
Phố Hồ, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
2014
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Xây dựng nhà các loại        41000

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ    4210    

Xây dựng công trình công ích        42200

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác        42900

Phá dỡ        43110

Chuẩn bị mặt bằng        43120

Lắp đặt hệ thống điện        43210

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí    4322  

 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác        43290

Hoàn thiện công trình xây dựng        43300

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác        43900

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn