Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà Phước Lộc
12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn