Công ty CP Licogi 14
Số 2068 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
1982
Năm thành lập
28 tỷ
Vốn điều lệ
1000 - 4999
Thành viên

Giới thiệu

Công ty CP LICOGI 14 là một trong những đơn vị mạnh của Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng LICOGI - Bộ Xây Dựng. Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp thi công cơ giới số 14 được thành lập theo quyết định số 184/BXD-TCCB ngày 11/2/1982 của Bộ Xây Dựng với nhiệm vụ thi công san lấp mặt bằng, đào móng các hạng mục công trình nhà máy tuyển quặng APatít địa bàn Tằng Loỏng - Bảo Thắng - Lào Cai. 

Ngày 02/01/1996, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng có quyết định số 01/BXD-TCLĐ đổi tên thành Công ty cơ giới và xây lắp số 14. 

Thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần, Bộ Xây Dựng có quyết định số 1453/QĐ-BXD ngày 18/7/2005 và quyết định số 1703/QĐ-BXD ngày 09/9/2005 chuyển Công ty Cơ giới và Xây lắp số 14 thành Công ty CP LICOGI 14, có trụ sở chính tại: Số 2068 Đại lộ Hùng Vương - Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

Ngày 12/09/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đã cấp Giấy đăng ký kinh doanh lần đầu số 1803000339 cho Công ty Cổ phần LICOGI 14 với số vốn điều lệ ban đầu là 8,8 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, để tăng cường vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2007 Công ty Cổ phần LICOGI 14 đã tăng vốn điều lệ từ 8,8 tỷ đồng lên 28,8 tỷ đồng thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và các đối tác khác.

Theo Quyết định  số 314/QĐ-SGDHN ngày 01/7/2011, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã được chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn