Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Gia Bắc Ninh
Âu Cơ, Phố Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Quyết định số 109/QĐ-SXD ngày 21/5/2010, số 12/QĐ-SXD ngày 17/01/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu nhà ở kết hợp khu thương mại dịch vụ tổn hợp thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành;

Văn bản số 185/8/UBND-XDCB ngày 20/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đanh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp khu thương mại dịch vụ tổng hợp thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành;

Văn bản số 3338/UBND-XDCB ngày 10/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư, dự án khu nhà ở kết hợp khu thương mại dịch vụ tổng hợp thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành;

Văn bản số 102/UBND-XDCB ngày 13/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở kết hợp khu thương mại dịch vụ tổng hợp thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành;

Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở kết hợp khu thương mại dịch vụ tổng hợp thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành;

Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Gia Bắc Ninh để thực hiện dự án khu nhà ở kết hợp khu thương mại dịch vụ tổng hợp thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (đợt 01);

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn