Khu đô thị Diamond DMC Thuận Thành

Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh
1,35 - 2,55 tỷ
2018

Bài viết mới nhất về dự án Khu đô thị Diamond DMC Thuận Thành

    Mở App