Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên
Km 8 đường Hà Nội, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 tiền thân là Công ty xi măng Hà Tiên. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Sản xuất, kinh doanh các chủng loại Xi măng và Clinker; sản xuất vỏ bao xi măng PP; ận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu, sản phẩm cho ngành XM và các ngành khác.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn