Bán đất làm nhà xưởng Ấp Rừng Sến Xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà Long An

Bán Đất - Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

So sánh

Bán đất làm nhà xưởng Ấp Rừng Sến Xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà Long An

Diện tích:

+ Loại đất: SKC (2185 m2).

+ Loại đất: LUA (1254 m2).

Đường nhựa 12m. Đường vô 6m x 60m

Giá bán: 3.500.000.000 đồng.

Chi tiết liên hệ (Gặp A. Thới).

Thông tin liên hệ