Bán căn hộ quận Quy Nhơn - Bình Định giá 20 triệu/m2

ID tin: 1527155 Loại tin: Bán Đã đăng 2 tháng trước Ngày hết hạn: 01/06/2021
Bán Căn hộ chung cư EcoLife Riverside - Đường Điện Biên Phủ, Xã Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Street view
Đã sao chép liên kết.
Giá:
660 - 1638 Triệu
Diện tích:
33 - 78 m2
Giá/ Diện tích:
20 - 21 Triệu/m2

𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 Đ𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀𝐈 Đ𝐎𝐀̣𝐍 𝐇𝐎𝐀̀𝐍 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍- 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐕𝐀̀𝐎 𝐐𝐔𝐘́ 𝟐 /𝟐𝟎𝟐𝟏

✅𝐂𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮̛ 𝐄𝐜𝐨𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐐𝐮𝐲 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 - 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡. (𝟐𝟎- 𝟐𝟑𝐭𝐫/𝐦𝟐, đ𝐚̃ 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐕𝐀𝐓 𝐯𝐚̀ 𝐊𝐏𝐁𝐓).

✅𝐕𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́: 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐮̉, 𝐏. 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡, 𝐓𝐏. 𝐐𝐮𝐲 𝐍𝐡𝐨̛𝐧.

✅𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂: 𝟐𝟖 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝟔𝟗𝟒 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂.

𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛: 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 (𝐂Đ𝐓 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧: 𝐄𝐜𝐨𝐡𝐨𝐦𝐞 𝟏, 𝐄𝐜𝐨𝐡𝐨𝐦𝐞 𝟐, 𝐄𝐜𝐨𝐡𝐨𝐦𝐞 𝟑, 𝐄𝐜𝐨𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐋𝐨̛̣𝐢,... ).

✅𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟏,𝟐: 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐢, 𝐦𝐮𝐚 𝐬𝐚̆́𝐦, 𝐜𝐚𝐟𝐞, 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜, 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐦, 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮𝐢 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦,...

- 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟑,𝟒,𝟓: 𝐂𝐡𝐨̂̃ đ𝐞̂̉ 𝐱𝐞.

- 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟔 - 𝟐𝟓: 𝐂𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂.

- 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟐𝟔 𝐯𝐚̀ 𝟐𝟕: 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞𝐬.

- 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟐𝟖: 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐢, 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐲𝐨𝐠𝐚, 𝐧𝐠𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̂̀𝐧, 𝐏𝐢𝐧 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢, 𝐤𝐡𝐮𝐨̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐝𝐮̣𝐜...

- 𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀: 𝟐𝟎 - 𝟐𝟑𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮/𝐦𝟐. Đ𝐚̃ 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐕𝐀𝐓 𝐯𝐚̀ 𝐊𝐏𝐁𝐓.

- 𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟑𝟒 𝐜𝐚̆𝐧 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐜𝐚̆𝐧 𝟏 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̉, 𝟐 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐯𝐚̀ 𝟑 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̉.

- 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐮̛̀: 𝟑𝟑𝐦𝟐 đ𝐞̂́𝐧 𝟕𝟖𝐦𝟐.

- 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐕𝐏 𝐛𝐚𝐧𝐤, 𝐌𝐒𝐁 𝐛𝐚𝐧𝐤 𝐯𝐚̀ 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐯𝐚𝐲 𝟕𝟎% 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝟒 - 𝟐𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 (𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝟏𝟖 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̃𝐢 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭).

- 𝐁𝐚̀𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐬𝐨̂̉ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐥𝐚̂𝐮 𝐝𝐚̀𝐢, 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐓𝐏 𝐐𝐮𝐲 𝐍𝐡𝐨̛𝐧.

 

Chat với người đăng tin
(Nhấn để hiện số) 0902714***

Cộng đồng nói gì?

HOMEDY ƯỚC LƯỢNG GIÁ CĂN HỘ NÀY

Giá ước lượng của Căn hộ:

Khoảng giá bán:

Xem chi tiết

(*) Giá ước lượng Căn hộ chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ người dùng trong việc xác định giá.
Bạn có ý kiến khác về mức giá Homedy đưa ra? Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi.

PHẢN HỒI

Hãy gửi cho Homedy ý kiến của bạn! Giúp Homedy xây dựng một mô hình ước lượng giá hoàn thiện hơn.

*
*
*

Vị trí - tiện ích xung quanh

Street view
 • Trường học
 • Siêu thị
 • Bến tàu xe
 • Y tế
 • Ngân hàng

   TÍNH LÃI SUẤT VAY

    Chat ngay

    0902714***

    Nhấn để hiện số
    x
    Đăng ký để nhận tư vấn
    Hãy đăng ký tại đây để chúng tôi giúp bạn tìm bất động sản nhanh hơn
    Email *
    Số điện thoại *
    Họ tên
    Ghi chú
    Đã gửi thông tin tư vấn thành công.
    Mở App