Ascott The Residence
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Ascott The Residence là một trong ba thương hiệu được quản lý bởi The Ascott Limited, thành viên thuộc quyền sở hữu của CapitaLand Limited.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn