Ascott The Residence
Năm thành lập
tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Ascott The Residence là một trong ba thương hiệu được quản lý bởi The Ascott Limited, thành viên thuộc quyền sở hữu của CapitaLand Limited.