Ngọc Sơn Village

Lô 05 - 09, Cụm Công nghiệp Ngọc Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
1,6 - 1,8 tỷ
Công ty CP Lộc Ninh

Bài viết mới nhất về dự án Ngọc Sơn Village

    Mở App