Luxury Golden City (Golden Center City)

Đường ĐX 614, 539, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
270 - 290 triệu
    Mở App