Toàn quốc
Dự án
Loading...
Loại BDS
  Khoảng giá
  Đặt lại
  Vui lòng nhập nhiều hơn 2 kí tự..

  Dự Án Bất Động Sản Tại Huyện Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu 2023

  Có 28 Dự án bất động sản, Dự án căn hộ chung cư tại Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
  Phù hợp nhất
  Theo giá
  Xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  Không có thông tin
  Bàn giao: 2021
  Đang xây dựng
  Đường Ven Biển Lộc An – Bình Châu, Xuyên Mộc, Phước Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu
  Không có thông tin
  Bàn giao: 2022
  Đang xây dựng
  Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  140; 700
  Bàn giao: 2020
  Đang xây dựng
  Đường Ven Biển, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  Quốc lộ 55, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  161;200
  Bàn giao: 2018
  Đã hoàn thiện
  Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
  46;51;61;69;89;353;478;770;800;1.300
  Bàn giao: 3/2019
  Đã hoàn thiện
  Đường Ven biển, ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
  Không có thông tin
  Bàn giao: Không có thông tin
  Đang xây dựng
  Quốc Lộ 55, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Không có thông tin
  Bàn giao: Không có thông tin
  Đang xây dựng
  xã Phước Thuận Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
  500; 600
  Bàn giao: 2020
  Đang xây dựng
  Đường 44B, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  36; 52; 56; 61; 69; 85
  Bàn giao: 12/2024
  Đang xây dựng
  Đường 328, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  120;160;300
  Bàn giao: 12/2019
  Không có thông tin
  Quốc lộ 55, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  100;110;120
  Bàn giao: 6/2017
  Không có thông tin
  Quốc lộ 55, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  Không có thông tin
  Bàn giao: 2020
  Không có thông tin
  Đường Quốc Lộ 55, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  100;140;160;200
  Bàn giao: 12/2019
  Không có thông tin
  Đường Ven Biển, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  252;300;360
  Bàn giao: 12/2020
  Đang xây dựng
   Mở App