Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cơ khí Quang Trung
Số 360, đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
http://cokhiquangtrung.com.vn 0438641932 Thiết kế, chế tạo máy
1962
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
100 - 499
Thành viên

Giới thiệu

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cơ khí Quang Trung ( QUANG TRUNG MECHANICAL  ENGINERING  COMPANY LIMITED ) Được chuyển đổi theo quyết định số 84 / 2004/ QĐ – BCN ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp, theo quy định số 63 / 2001/ NĐ – CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 và quyết định số 125 / QĐ – TTG ngày 28 tháng 1 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp đổi mới Tổng Công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp.

Từ tổ chức tìên thân là nhà máy cơ khí Quang Trung thành lập theo quy định số 95 /CNn-TCliB ngày 27tháng 4 năm 1962 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ trên cơ sở sát nhập xưởng cơ khí Nội Thương (Bộ Nội Thương) và xưởng Cơ khí Tây Đô ( Ban liên lạc thống nhất trung ương).

Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, Công ty Cơ khí Quang Trung đã khẳng định được vị thế là một trong những công ty cơ khí mạnh của Bộ Công Nghiệp. Hệ thống tổ chức sản xuất kinh  doanh đa dạng được phân bổ rộng và hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Để đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế thị trường Công ty đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư năng lực, Công ty Cơ khí Quang Trung đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh.  Hiệu quả sản xuất kinh doanh  tăng trưởng hàng năm.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn