Casamia Balanca Hội An (Khu đô thị Cồn Tiến)

Đường Võ Chí Công, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam
10 - 20 tỷ

Bài viết mới nhất về dự án Casamia Balanca Hội An (Khu đô thị Cồn Tiến)

    Mở App