Mở App

Tham khảo giá nhà đất, căn hộ tại Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

Thông tin tham khảo giá bất động sản, số lượng tin đăng nhà đất, giá bán thấp nhất, định giá trung bình được cập nhật 24/7 tại Homedy.com
  • Giá cao nhất: {{item.max}} triệu/m2
  • Giá thấp nhất: {{item.min}} triệu/m2
  • Giá trung bình: {{item.avg}} triệu/m2
  • % thay đổi: {{item.percent}} %
  • Số lượng BĐS: {{item.total_product}}
Các BĐS đang rao bán
Số lượng BĐS
Giá BĐS (triệu/m2)
Giá trung bình của BĐS tại: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Các loại BĐS {{item}}
{{item.name}} {{m.AveragePrice}} triệu/m2 không có dữ liệu