Trần Thới

Số tin đăng: 53
Thông tin liên hệ

TIN ĐĂNG CÙNG MÔI GIỚI

Bán đất thổ - Vườn thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An
280 Triệu

Bán đất thổ - Vườn thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An

 • 272 m2
 • 1,03 Triệu/m2
Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An
Bán đất đường Nguyễn Trọng Thế (Trung tâm hành chính) TT Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Log An
1,2 Tỷ

Bán đất đường Nguyễn Trọng Thế (Trung tâm hành chính) TT Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Log An

 • 923 m2
 • 1,3 Triệu/m2
Nguyễn Trọng Thế, Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán kho xưởng đường Bàu Sen, Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An
450 Triệu

Bán kho xưởng đường Bàu Sen, Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An

 • 300 m2
 • 1,5 Triệu/m2
Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Tân Phú, huyện Đức Hoà, Long An
4,5 Tỷ

Bán đất đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Tân Phú, huyện Đức Hoà, Long An

 • 12258 m2
 • 0,37 Triệu/m2
Tân Phú, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán kho xưởng Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An
690 Triệu

Bán kho xưởng Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An

 • 460 m2
 • 1,5 Triệu/m2
Đức Hoà Thượng, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất TT Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
8,23 Tỷ

Bán đất TT Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 • 4117 m2
 • 2 Triệu/m2
Tỉnh lộ 9, Đức Hòa, Đức Hòa, Long An
Bán đất trồng cao su xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
1,9 Tỷ

Bán đất trồng cao su xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 • 12374 m2
 • 0,15 Triệu/m2
Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An
Bán đất làm xưởng ở Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
3,6 Tỷ

Bán đất làm xưởng ở Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An

 • 11646 m2
 • 0,31 Triệu/m2
Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất thổ vườn xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Long An
2,08 Tỷ

Bán đất thổ vườn xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Long An

 • 13898 m2
 • 150 Ngàn/m2
Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An
Bán đất vườn ở xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Long An
462,28 Triệu

Bán đất vườn ở xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Long An

 • 3556 m2
 • 130 Ngàn/m2
Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An
Bán đất ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa, Long An
600 Triệu

Bán đất ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa, Long An

 • 1238 m2
 • 0,48 Triệu/m2
Hoà Khánh Đông, Đức Hòa, Long An
Bán đất mặt tiền TL 825 thị trấn Hậu Nghĩa Đức Hòa, Long An
4,5 Tỷ

Bán đất mặt tiền TL 825 thị trấn Hậu Nghĩa Đức Hòa, Long An

 • 4253 m2
 • 1,06 Triệu/m2
Tỉnh lộ 825, Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An
Bán 7.200 m2 đất xã Đức Hoà Đông
10,8 Tỷ

Bán 7.200 m2 đất xã Đức Hoà Đông

 • 7200 m2
 • 1,5 Triệu/m2
Đức Hoà Đông, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất đường 3/2 thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An
1 Tỷ

Bán đất đường 3/2 thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An

 • 560 m2
 • 1,79 Triệu/m2
Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An
Bán đất mặt tiền Tỉnh lộ 825 Ấp Sò Đo, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
7,02 Tỷ

Bán đất mặt tiền Tỉnh lộ 825 Ấp Sò Đo, Hậu Nghĩa, Đức Hòa

 • 3922 m2
 • 1,79 Triệu/m2
Tỉnh lộ 825, Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất thổ vườn mặt tiền đường nhựa xã Tân Mỹ, Đức Hòa
3,5 Tỷ

Bán đất thổ vườn mặt tiền đường nhựa xã Tân Mỹ, Đức Hòa

 • 277 m2
 • 12,64 Triệu/m2
Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất làm nhà xưởng xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An
3 Tỷ

Bán đất làm nhà xưởng xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An

 • 4579 m2
 • 0,66 Triệu/m2
Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán hoặc Cho thuê nhà xưởng Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Long An
13 Tỷ

Bán hoặc Cho thuê nhà xưởng Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Long An

 • 4100 m2
 • 3,17 Triệu/m2
Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất ở xã Đức Hoà Đông, Đức Hoà, Long An
25,5 Tỷ

Bán đất ở xã Đức Hoà Đông, Đức Hoà, Long An

 • 17000 m2
 • 1,5 Triệu/m2
Đức Hoà Đông, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất tại ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Long An
1,28 Tỷ

Bán đất tại ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Long An

 • 8546 m2
 • 150 Ngàn/m2
Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán nhà mặt tiền TL 823 xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
950 Triệu

Bán nhà mặt tiền TL 823 xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An

 • 936 m2
 • 1,01 Triệu/m2
Tỉnh lộ 823, Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
Bán đất làm nhà xưởng – KCN Đức Hoà II, Đức Hoà, Long An
12 Tỷ

Bán đất làm nhà xưởng – KCN Đức Hoà II, Đức Hoà, Long An

 • 10000 m2
 • 1,2 Triệu/m2
Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất mặt tiền QL N2 xã Thạnh Lợi, Bến Lức, Long An
25,07 Tỷ

Bán đất mặt tiền QL N2 xã Thạnh Lợi, Bến Lức, Long An

 • 83563 m2
 • 300 Ngàn/m2
Thạnh Lợi, Bến Lức, Long An, Việt Nam
Bán đất đường Tỉnh lộ 823, xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
3,75 Tỷ

Bán đất đường Tỉnh lộ 823, xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An

 • 1325 m2
 • 2,83 Triệu/m2
Tỉnh lộ 823, Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
Bán đất đường Hồ Chí Minh, xã Hoà Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
1,4 Tỷ

Bán đất đường Hồ Chí Minh, xã Hoà Khánh Tây, Đức Hòa, Long An

 • 3272 m2
 • 0,43 Triệu/m2
Đường Hồ Chí Minh, Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
505 Triệu

Bán đất xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 • 1181 m2
 • 0,43 Triệu/m2
Tân Phú, Đức Hòa, Long An
Bán đất làm nhà xưởng mặt tiền TL 823 xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
9,76 Tỷ

Bán đất làm nhà xưởng mặt tiền TL 823 xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An

 • 13937 m2
 • 700 Ngàn/m2
Tỉnh lộ 823, Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
Bán đất mặt tiền TL 830 ấp Hóc Thơm, xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
1,32 Tỷ

Bán đất mặt tiền TL 830 ấp Hóc Thơm, xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An

 • 12000 m2
 • 110 Ngàn/m2
Tỉnh lộ 830, Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
Bán đất mặt tiền TL 823 xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
1,22 Tỷ

Bán đất mặt tiền TL 823 xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An

 • 1302 m2
 • 0,94 Triệu/m2
Tỉnh lộ 823, Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
Bán đất mặt tiền đường N2 xã Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An
2,43 Tỷ

Bán đất mặt tiền đường N2 xã Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An

 • 1300 m2
 • 1,87 Triệu/m2
N2, Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất ở Bình Hoà Nam, Đức Huệ, Long An (Đất làm trang trại)
13,5 Tỷ

Bán đất ở Bình Hoà Nam, Đức Huệ, Long An (Đất làm trang trại)

 • 300000 m2
 • 50 Ngàn/m2
Bình Hòa Nam, Đức Huệ, Long An, Việt Nam
Bán 1,4 ha đất tại xã Tân Phú, huyện Đức Hoà, Long An
2 Tỷ

Bán 1,4 ha đất tại xã Tân Phú, huyện Đức Hoà, Long An

 • 13469 m2
 • 0,15 Triệu/m2
Tân Phú, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán 2,3 ha đất Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An
9,5 Tỷ

Bán 2,3 ha đất Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An

 • 23056 m2
 • 0,41 Triệu/m2
Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất làm kho xưởng xã Đức Hoà Đông, Đức Hoà, Long An
7,92 Tỷ

Bán đất làm kho xưởng xã Đức Hoà Đông, Đức Hoà, Long An

 • 2400 m2
 • 3,3 Triệu/m2
Đức Hoà Đông, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán nhà cấp 4 ở Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An
1,7 Tỷ

Bán nhà cấp 4 ở Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An

 • 5068 m2
 • 0,34 Triệu/m2
Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất mặt tiền đường Châu Văn Liêm, TT Hậu Nghĩa
550 Triệu

Bán đất mặt tiền đường Châu Văn Liêm, TT Hậu Nghĩa

 • 255 m2
 • 2,16 Triệu/m2
Châu Văn Liêm, Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất thổ vườn xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An
4,1 Tỷ

Bán đất thổ vườn xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An

 • 6244 m2
 • 0,66 Triệu/m2
Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất làm nhà xưởng TL 823 xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
12 Tỷ

Bán đất làm nhà xưởng TL 823 xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An

 • 9750 m2
 • 1,23 Triệu/m2
Tỉnh lộ 823, Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
Bán đất TL 825 (QLl N2) xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
3,6 Tỷ

Bán đất TL 825 (QLl N2) xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An

 • 1152 m2
 • 3,13 Triệu/m2
Tỉnh lộ 825, Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
Bán đất vườn xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa, Long An
690 Triệu

Bán đất vườn xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa, Long An

 • 904 m2
 • 0,76 Triệu/m2
Hoà Khánh Đông, Đức Hòa, Long An
Bán đất mặt tiền N2, xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa, Long An
5,5 Tỷ

Bán đất mặt tiền N2, xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa, Long An

 • 3391 m2
 • 1,62 Triệu/m2
N2, Hoà Khánh Đông, Đức Hòa, Long An
Bán đất mặt tiền TL 824 Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An
8,8 Tỷ

Bán đất mặt tiền TL 824 Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An

 • 579 m2
 • 15,2 Triệu/m2
Tỉnh lộ 824, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An
Bán đất thổ vườn ở xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An
1,2 Tỷ

Bán đất thổ vườn ở xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An

 • 960 m2
 • 1,25 Triệu/m2
Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An
Bán nhà mặt tiền TL 823 xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An.
750 Triệu

Bán nhà mặt tiền TL 823 xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An.

 • 662 m2
 • 1,13 Triệu/m2
Tỉnh lộ 823, Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
Bán đất Đường nhựa Xóm Rừng, TT Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An
2 Tỷ

Bán đất Đường nhựa Xóm Rừng, TT Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An

 • 5000 m2
 • 0,4 Triệu/m2
Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An
Bán đất đường Hồ Chí Minh xã Tân Phú, Đức Hòa, Long An
1,7 Tỷ

Bán đất đường Hồ Chí Minh xã Tân Phú, Đức Hòa, Long An

 • 3488 m2
 • 0,49 Triệu/m2
Tân Phú, Đức Hòa, Long An
Bán đất mặt tiền Đường N2 giáp trung tâm TT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa
1,9 Tỷ

Bán đất mặt tiền Đường N2 giáp trung tâm TT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa

 • 804 m2
 • 2,36 Triệu/m2
N2, Hoà Khánh Đông, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất mặt tiền TL 823 xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An
11 Tỷ

Bán đất mặt tiền TL 823 xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An

 • 4345 m2
 • 2,53 Triệu/m2
Tỉnh lộ 823, Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An
Bán đất làm nhà xưởng Ấp Rừng Sến Xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà Long An
3,5 Tỷ

Bán đất làm nhà xưởng Ấp Rừng Sến Xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà Long An

 • 3439 m2
 • 1,02 Triệu/m2
Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Bán đất gần chợ Bàu Công, xã Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An
3,24 Tỷ

Bán đất gần chợ Bàu Công, xã Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An

 • 10786 m2
 • 300 Ngàn/m2
Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An
Bán đất mặt tiền Tl825 TT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
900 Triệu

Bán đất mặt tiền Tl825 TT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 • 168 m2
 • 5,36 Triệu/m2
Tỉnh lộ 825, Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An
Bán đất mặt tiền TL 830 ấp Hóc Thơm, xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An
1,2 Tỷ

Bán đất mặt tiền TL 830 ấp Hóc Thơm, xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An

 • 9674 m2
 • 0,12 Triệu/m2
Tỉnh lộ 830, Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An

Xem Thêm