Mở App

Meyhomes Capital Phú Quốc - Thành phố đảo nhiệt đới đa sắc màu giá chỉ từ 6,9 tỷ

ID tin: 1243004 Loại tin: Bán Đã đăng 3 tuần trước Ngày hết hạn: 05/06/2020
Bán Nhà biệt thự, liền kề Meyhomes Capital Phú Quốc - Phường Thị trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
Street view
Yêu thích
Đã sao chép liên kết.
 • 4
 • 4

Meyhomes Capital Phú Quốc với vị trí đắc địa, được thiên nhiên ban tặng bao quanh bởi những địa danh di tích lịch sử lâu đời, những khu rừng nguyên sinh, bờ biển Bãi Trường bờ biển được đánh giá là đẹp nhất Phú Quốc, cùng với sự đầu tư toàn diện của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ trở thành tâm điểm sáng về khu đô thị thông minh, sinh thái không chỉ ở Đảo Ngọc Phú Quốc mà còn lan toản đến khắp mọi miền của đất nước.

❣️❣️❣️ 𝟑 Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐍𝐎̂̉𝐈 𝐁𝐀̣̂𝐓 𝐓𝐀̣𝐈 𝐌𝐄𝐘𝐇𝐎𝐌𝐄𝐒 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐇𝐔́ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 ❣️❣️❣️

️🎉1. THÀNH PHỐ ĐẢO NHIỆT ĐỚI ĐA SẮC MÀU.

      👉👉 𝑃ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑢𝑦 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑛𝑒́𝑡 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎 𝑏𝑎̉𝑛 đ𝑖̣𝑎 đ𝑎̣̆𝑐 𝑠𝑎̆́𝑐, 𝑇𝑎̂𝑛 𝐴́ Đ𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ - 𝑀𝑒𝑦𝑙𝑎𝑛𝑑 đ𝑒𝑚 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚, 𝑘𝑦̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ đ𝑎̉𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̛́𝑖 đ𝑎 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̀𝑢 𝑝ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑣𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑟𝑜̛̃ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 Đ𝑎̉𝑜 𝑁𝑔𝑜̣𝑐

️🎉 2. THỜI ĐIỂM VÀNG ĐỂ ĐẦU TƯ.

      👉👉 𝑀𝑒𝑦ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃ℎ𝑢́ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎̉𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑏𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑃ℎ𝑢́ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑖 đ𝑜𝑎̣𝑛 đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢

      👉👉 Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑙𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑐𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑚𝑜̛ 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑃ℎ𝑢́ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐, 𝑛𝑜̛𝑖 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑣𝑎̀ đ𝑎̣̆𝑐 𝑘ℎ𝑢 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖. 𝐶𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑙𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑦́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡

️🎉 3. HƠN CẢ MỘT CƠ HỘI ĐẦU TƯ

      👉👉 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑢́𝑡 𝑐𝑢̛ 𝑑𝑎̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖, 𝑀𝑒𝑦ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃ℎ𝑢́ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑐𝑜̀𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑒̂̉ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑘ℎ𝑖 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜̛𝑖 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 Đ𝑎̉𝑜 𝑁𝑔𝑜̣𝑐, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛, 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔

      👉👉 𝑀𝑒𝑦ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃ℎ𝑢́ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛́ ℎ𝑎𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡� 𝑏𝑎́𝑢 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 đ𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑎́𝑢                      ————⚜️ ⚜️ ⚜️  ————

🎁🎁🎁 𝟏𝟐 𝐋𝐘́ 𝐃𝐎 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 𝐌𝐔𝐀 𝐌𝐄𝐘𝐇𝐎𝐌𝐄𝐒 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐇𝐔́ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 🎁🎁🎁

1. Vị Trí Đắc Địa Tâm Điểm Hội Tụ

2. Chủ Đầu Tư Uy Tín, Đối Tác Phát Triển Quốc Tế.

3. Thành Phố Tinh Khiết Đầu Tiên Trên Đảo Ngọc.

4. Trung Tâm Kinh Tế, Tài Chính, Văn Hóa.

5. Thành Phố Đáng Sống Nhất Tại Phú Quốc.

6. Sản Phẩm Quý Hiếm Giá Trị Truyền Đời.

7. Quy Hoạch Đồng Bộ, Thiết Kế Tinh Hoa.

8. Pháp Lý Dự Án Đầy Đủ.

9. Tiện Ích Xứng Tầm Cao.

10. Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Quốc Tế.

11. Thời Điểm Vàng Để Đầu Tư.

12. Bảo Vật Truyền Đời, Sinh Lời Bền Vững.

————⚜️ ⚜️ ⚜️  ————

🍁🍁 Giá chính thức: 7tỷ193 - 7tỷ273/căn (gồm VAT).

🍀🍀🍀 Tặng gói ưu đãi 100tr triệu đồng (trừ trực tiếp vào giá bán) (áp dụng từ 3/4-30/4/2020).

🍀🍀🍀 KH thanh toán 30%: 2,157tỷ - 2,181tỷ đến khi nhận nhà.

🍀🍀🍀 Tặng gói quà tặng Tân Á trị giá 250tr đính kèm vào phụ lục trang thiết bị (không trừ trực tiếp vào giá bán).

🍁🍁 Đối với KH không Vay:

🏵️🏵️🏵️ Ck 8% trực tiếp vào giá bán.

🏵️🏵️🏵️ KH thanh toán sớm không muộn hơn ngày 30/4/2020:

🏵️🏵️🏵️ TT sớm 70% ck thêm 4% giá bán.

🏵️🏵️🏵️ TT sớm 95% ck thêm 6% giá bán.

🍁🍁 Đối với KH Vay:

🌟🌟🌟 Hỗ trợ vay 50%: Vietcombank

🌟🌟🌟 Hỗ trợ lãi vay và ân hạn nợ gốc 18 tháng không vượt quá 28/2/2022

🌟🌟🌟 Quy định khấu trừ CSBH theo nguyên tắc: Trừ ưu đãi bằng tiền mặt trước, chiếu khấu % sau. Thời gian áp dụng từ 03/04-30/04/2020

 ————⚜️ ⚜️ ⚜️  ————

⏰ ⏰ ⏰ 𝐌𝐄𝐘𝐇𝐎𝐌𝐄𝐒 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐇𝐔́ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 -Mỏ kim cương để đời và sinh lời bền vững của các nhà đầu tư ⏰ ⏰ ⏰ 

🆘 🆘 🆘Đến với chúng tôi , đến với  𝐌𝐞𝐲𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 để biến giấc mơ thành sự thật!

☎️ ☎️ ☎️ Liên hệ ngay  𝗛𝗢𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘  (Mr.Tuấn).

------------------------

#SouthernLandVN

#MeyhomesCapitalPhuQuoc

Chat với người đăng tin
(Nhấn để hiện số) 0909528***
Nội thất
Bình nóng lạnh
Máy hút mùi
Tủ bếp
Bàn ăn
Kệ TV
Tủ trang trí
Giường ngủ
Bàn phấn
Tủ quần áo
Bồn tắm
Vòi hoa sen
Bồn cầu
Bồn rửa mặt
Bàn ghế P.khách

Thuộc dự án

HOMEDY ƯỚC LƯỢNG GIÁ NÀY

Giá ước lượng của :

Khoảng giá bán:

Xem chi tiết

(*) Giá ước lượng chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ người dùng trong việc xác định giá.
Bạn có ý kiến khác về mức giá Homedy đưa ra? Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi.

PHẢN HỒI

Hãy gửi cho Homedy ý kiến của bạn! Giúp Homedy xây dựng một mô hình ước lượng giá hoàn thiện hơn.

*
*
*

Vị trí - tiện ích xung quanh

Street view
 • Trường học
 • Siêu thị
 • Bến tàu xe
 • Y tế
 • Ngân hàng

   THÔNG TIN LIÊN HỆ

   Chat ngay
   0909528***

   TÍNH LÃI SUẤT VAY

   Triệu
   %
   Năm
   % năm
   0 VND
   0 VND
   0 VND
   0 VND
   Xem lịch trả nợ từng tháng
   (*) Công cụ tính toán trên website chỉ mang tính chất tham khảo

   Xem thêm

   Xem thêm

   Chat trực tuyến
   Danh sách tin nhắn
    Chat ngay

    0909528***

    Nhấn để hiện số
    x
    Đăng ký để nhận tư vấn
    Hãy đăng ký tại đây để chúng tôi giúp bạn tìm bất động sản nhanh hơn
    Email *
    Số điện thoại *
    Họ tên
    Ghi chú
    Đã gửi thông tin tư vấn thành công.