Mở App

Chú thích

Đăng tin mới: Tin được tạo mới.
Sửa tin: Chỉnh sửa các thông tin trong tin đăng cho chính xác.
Xóa tin: Xóa tin đăng ở trạng thái chờ duyệt/xuất bản, tin sẽ vào ô đã xóa.
Mua tin VIP: Tin đăng sẽ được ưu tiên xuất bản trước không phải thông qua chờ duyệt. Được hưởng các tính năng nổi bật do website quy định.
Up tin: Đẩy các tin sau khi xuất bản không còn ở vị trí đầu.
Gia hạn tin: Thay đổi thời gian tin đăng xuất bản dài hạn hoặc tin đăng hết hạn thành tin mới.
Phản hồi: Khi ấn vào nút này box "Phản hồi tin trả lại" hiện ra, khách hàng ghi phản hồi lại cho người duyệt tin. Trong trường hợp khách hàng không đồng ý với cách trả lại tin như vậy.
Hủy: Tin chờ duyệt hoặc tin đang đăng được xóa vĩnh viễn.

Cách thức quản lý tin đăng

1. TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ TIN.

A. CÁCH 1 Chọn quản lý tin trên thanh điều khiển. Quản lý tin đăng B. CÁCH 2 Chọn quản lý tin tại thanh điều khiển có tên truy cập. Quản lý tin đăng

2. Sau khi vào mục quản lý, bảng thông tin về trạng thái tin sẽ hiện lên. Quản lý tin mua bán và cho thuê dài hạn
A. Đối với tin của quý khách đã đăng xong sẽ về mục CHỜ DUYỆT. Tin chờ duyệt sẽ được Homedy xác nhận sau đó xuất bản. Tại mục chờ duyệt, quý khách có thể chọn hình thức: Sửa tin, Mua tin VIP, Gian hạn tin, Hủy. Tin chờ duyệt
B. Đối với tin đăng dở hoặc đăng tin ấn thoát, tin sẽ ở trong mục NHÁP. Tại đây quý khách có thể: Sửa tin hoặc Xóa tin. Tin nháp
C. Tin chờ duyệt sau khi xuất bản sẽ được đưa vào mục XUẤT BẢN. Tại mục này quý khách có thể Sửa tin (sau khi sửa tin về chờ duyệt), Mua tin VIP, Gian hạn tin, Xóa tin, Up tin. Tin xuất bản
D. Đối với tin đăng sau trùng lặp Homedy sẽ báo thông tin về và chuyển tin sang mục TRẢ LẠI. Tại đây quý khách sẽ biết lý do trả tin và sửa lại tin. Tin bị trả lại
E. Đối với tin đăng đã xuất bản, tin đăng quá hạn sẽ trở về mục HẾT HẠN.Tại đây quý khách có thể Sửa tin, Mua tin VIP, Gia hạn tin, Xóa tin. Tin hết hạn sẽ có cảnh báo đỏ, các gói tin VIP khi hết hạn sẽ trở về gói tin Basic hết hạn. Tin hết hạn
F. Ngoại trừ tin trùng, tất cả các tin sau khi về mục ĐÃ XÓA khách hàng sẽ không được khôi phục lại tin cũng như xóa tin vĩnh viễn. Tin đã xóa

3. Mua tin vip

Đối với hình thức này, tin HDY Basic sẽ được nâng cấp thành HDY Silver, HDY Gold, HDY Diamond sau khi quý khách xác nhận mua tin thành công. Để tham khảo các ưu thế nổi trội của gói tin, vui lòng truy cập vào link sau.

Mua tin vip

4. Up tin

Sau khi tin đăng được xuất bản, khách hàng muốn tin đăng được hiển thị lên top sẽ ấn vào nút UP TIN. Với mỗi lần up tin quý khách chỉ mất 2.000 đồng. Đối với các gói HDY Gold trở lên up tin sẽ có mức phí khác nhau.

Up tin