Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam
Tòa nhà PVI, 168 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
http://www.pvi.com.vn 0437342299 Bảo hiểm, Tài chính
1996
Năm thành lập
1000 tỷ
Vốn điều lệ
1000 - 4999
Thành viên

Giới thiệu

Tiền thân là Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam thành lập năm 1996, đến năm 2006, PVI là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thực hiện cổ phần hóa trở thành Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam và niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2007 với mã chứng khoán PVI. Tháng 8/2011, PVI đã tiếp tục thực hiện tái cấu trúc theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trong đó, Công ty mẹ PVI Holdings thực hiện các chức năng: quản trị vốn, đầu tư, chiến lược – kế hoạch, tổ chức nhân sự, thương hiệu và công nghệ thông tin; các đơn vị thành viên thực hiện chức năng kinh doanh trong 4 lĩnh vực cốt lõi:

- Tổng công ty Bảo hiểm PVI kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

- Tổng công ty CP Tái bảo hiểm PVI kinh doanh tái bảo hiểm

- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

- Công ty CP Quản lý Quỹ PVI hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản và đầu tư tài chính

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn