Tham khảo giá nhà đất, căn hộ Việt nam

Thông tin tham khảo giá bất động sản, số lượng tin đăng nhà đất, giá bán thấp nhất, định giá trung bình được cập nhật 24/7 tại Homedy.com
Bảng tham khảo thông tin BĐS tại Việt Nam tháng: 2/2024
STT Khu vực Biểu đồ
Biến động giá 6 tháng gần nhất
Giá bán BĐS TB
tháng: 2/2024
Số lượng BĐS
Biến động giá
(cùng kì năm trước)
{{item.STT}} {{item.Name}}
{{item.AveragePrice}} (triệu/m2) {{item.TotatProduct}} {{item.PriceFluctuations}} %
Mở App