Mở App

Tham khảo giá nhà đất, căn hộ tại Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Thông tin tham khảo giá bất động sản, số lượng tin đăng nhà đất, giá bán thấp nhất, định giá trung bình được cập nhật 24/7 tại Homedy.com
  • Giá cao nhất: {{item.max}} triệu/m2
  • Giá thấp nhất: {{item.min}} triệu/m2
  • Giá trung bình: {{item.avg}} triệu/m2
  • % thay đổi: {{item.percent}} %
  • Số lượng BĐS: {{item.total_product}}
Các BĐS đang rao bán
Số lượng BĐS
Giá BĐS (triệu/m2)
Giá trung bình của BĐS tại: Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Các loại BĐS {{item}}
{{item.name}} {{m.AveragePrice}} triệu/m2 không có dữ liệu