TDH – Phước Bình

Đường 6D, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
825,5 triệu - 2,4 tỷ
2011

Bài viết mới nhất về dự án TDH – Phước Bình

    Mở App