PVV - Vinapharm 60B Nguyễn Huy Tưởng

Số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
1,5 - 2,9 tỷ

Bài viết mới nhất về dự án PVV - Vinapharm 60B Nguyễn Huy Tưởng

    Mở App