Phú Thạnh Apartment

Số 53 Đường Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
733,5 triệu - 1,98 tỷ
2011

Bài viết mới nhất về dự án Phú Thạnh Apartment

    Mở App