Hợp thửa đất là gì? Các điều kiện và thủ tục cần biết khi hợp thửa đất

Hợp thửa đất là gì? Đây là câu hỏi mà nhiều người sử dụng đất quan tâm khi có nhu cầu hợp thửa đất liền kề của mình lại thành một thửa đất lớn hơn. Hợp thửa đất có những quy định và thủ tục gì? Hợp thửa đất có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của người sử dụng đất? Để trả lời những câu hỏi này, bạn hãy theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi.

Hợp thửa đất là gì?

hop-thua-dat-la-gi-1
Hợp thửa đất là gì?

Hợp thửa đất là một khái niệm liên quan đến việc sử dụng đất của người dân. Theo đó, hợp thửa đất là việc gộp các quyền sử dụng đối với các thửa đất liền kề, cùng mục đích sử dụng của một chủ sở hữu thành một quyền sử dụng đất chung. Mục đích của việc hợp thửa đất là để tạo ra một thửa đất mới có diện tích lớn hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của chủ thể. Để được hợp thửa đất, người dân phải tuân theo các quy định của pháp luật về điều kiện, hạn mức, thủ tục và chi phí hợp thửa đất. 

Hợp thửa đất là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và sử dụng đất hiệu quả. Người dân nên nắm rõ các quy định và thủ tục về hợp thửa đất để có thể thực hiện một cách chính xác và nhanh chóng. 

Hợp thửa đất khi nào?

hop-thua-dat-la-gi-2
Hợp thửa đất khi nào?

Vậy khi nào thì được hợp thửa đất? Đất được hợp thửa trong những trường hợp sau:

 • Khi người sử dụng đất có nhu cầu hợp thửa để phù hợp với mục đích sử dụng.

 • Khi người chủ quyền sử dụng đất thay đổi do giao dịch như mua bán đất, tặng cho, hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 • Khi có di sản đất được thừa kế và hợp thành một thửa đất mới.

 • Khi có quyết định hoặc bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật yêu cầu hợp thửa đất.

Quy định về hợp thửa đất

hop-thua-dat-la-gi-3
Các quy định về hợp thửa đất

Điều kiện hợp thửa đất

Điều kiện hợp thửa đất là một vấn đề quan trọng trong quản lý đất đai, liên quan đến quyền lợi của người sử dụng đất và sự phát triển của địa phương. Theo pháp luật Việt Nam, hợp thửa đất là việc gộp các thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng thành một thửa đất mới, có diện tích lớn hơn và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới. Để được hợp thửa đất, người sử dụng đất phải tuân thủ các điều kiện sau:

 • Các thửa đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 • Các thửa đất phải liền kề;

 • Các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng;

 • Các thửa đất không thuộc diện tranh chấp hoặc khiếu nại và vẫn trong thời gian sử dụng;

 • Các thửa đất không bị thu hồi hoặc có thông báo thu hồi từ cơ quan nhà nước;

 • Diện tích thửa đất sau khi hợp không vượt quá hạn mức theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Hợp thửa đất không cùng mục đích sử dụng có được không?

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định hợp thửa đất, để được hợp thửa đất, các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Điều này có nghĩa là các thửa đất phải có cùng loại đất, cùng mục tiêu sử dụng đất và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Nếu các thửa đất không cùng mục đích sử dụng mà muốn hợp thửa, thì phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất về cùng một loại đất trước khi hợp thửa. Việc chuyển mục đích sử dụng đất cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục và chi phí chuyển mục đích sử dụng đất.

>>>  XEM THÊM:

Thủ tục hợp thửa đất chuẩn

hop-thua-dat-la-gi-4
Thủ tục hợp thửa đất đầy đủ

Khi đất cùng mục đích sử dụng

Thủ tục hợp thửa đất là quá trình thực hiện các bước để gộp hai hoặc nhiều thửa đất cùng mục đích sử dụng thành một thửa đất mới. Thủ tục gộp thửa đất được quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất. Hợp thửa đất cần những thủ tục gì, để thực hiện thủ tục hợp thửa đất, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp thửa đất

Dựa trên điều 11 của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ xin hợp thửa đất như sau:

 1. Bản gốc của Giấy chứng nhận đã được cấp (Bản gốc Sổ đỏ).

 2. Đơn yêu cầu tách thửa hoặc hợp thửa đất theo Mẫu số 11/ĐK, tuân theo quy định của pháp luật.

 3. Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân để xuất trình khi được yêu cầu.

Lưu ý: Nếu có thay đổi số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân hoặc địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp, người sử dụng đất cần nộp thêm các giấy tờ sau:

 • Các giấy tờ khác chứng minh sự thay đổi nhân thân nếu có thay đổi thông tin của người có tên trên Giấy chứng nhận đã cấp.

 • Bản sao chứng minh nhân dân mới hoặc căn cước công dân mới, sổ hộ khẩu.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Bạn nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc UBND cấp xã nơi có thửa đất cần hợp. 

Những địa phương chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa thì hồ sơ nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Hộ gia đình, cá nhân cũng như cộng đồng dân cư sẽ nộp hồ sơ tại UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu tách thửa, hợp thửa đất. Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, UBND cấp xã sẽ chuyển hồ sơ lên cấp trên để giải quyết.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Người nộp hồ sơ sẽ được cơ quan nhận hồ sơ ghi rõ các thông tin cần thiết vào sổ nhận hồ sơ và nhận lại “Phiếu nhận hồ sơ” từ cơ quan đó.

Bước 4: Giải quyết hồ sơ

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện các công việc như sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ để nộp lên UBND cấp huyện để cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, áp dụng cho trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa đất;

 • Tiến hành các công tác đo đạc để hợp thửa đất;

 • Điều chỉnh và cập nhật các thay đổi vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 5: Nhận kết quả

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ cấp Giấy chứng nhận cho người được phê duyệt hoặc chuyển nó cho UBND cấp xã. Trong trường hợp hồ sơ được nộp tại cấp xã, Giấy chứng nhận sẽ được trao trong vòng 03 ngày từ ngày có kết quả giải quyết việc hợp thửa đất.

Khi đất không cùng mục đích sử dụng

Hợp thửa đất là quyền của người sử dụng đất khi có nhu cầu gộp các thửa đất liền kề của mình thành một thửa đất mới. Tuy nhiên, để hợp thửa đất, các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Nếu các thửa đất không cùng mục đích sử dụng, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng trước khi hợp thửa.

Ví dụ, nếu muốn hợp thửa đất ở và đất nông nghiệp, người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng của thửa đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng là đất thổ cư, hoặc ngược lại để có đủ điều kiện hợp thửa đất nông nghiệp. Tương tự, nếu muốn hợp thửa đất thổ cư và đất trồng cây lâu năm, người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng của một trong hai loại đất sang loại còn lại.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 29/01/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Phòng Tài nguyên và Môi trường). Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới với cùng mục đích sử dụng cho các thửa đất liền kề, người sử dụng đất có thể tiến hành hợp thửa theo quy trình như trên.

>>> Tham khảo:

Thời gian hợp thửa đất là bao lâu?

Dựa trên khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời hạn được xác định như sau:

 • Không quá 15 ngày từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ.

 • Đối với các xã ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, thời hạn không vượt quá 25 ngày.

 • Thời gian này không bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

 • Không tính thời gian xem xét và xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật cũng như thời gian trưng cầu giám định.

 • Trong trường hợp hai thửa đất không cùng mục đích sử dụng, người sử dụng đất phải thực hiện thêm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, có thể kéo dài thêm khoảng 15 ngày. Do vậy, để rút ngắn thời gian hợp thửa đất, người sử dụng đất cần chuẩn bị kỹ hồ sơ và nắm rõ các quy trình liên quan.

Chi phí hợp thửa đất gồm những khoản nào?

hop-thua-dat-la-gi-5
Chi phí hợp thửa đất

Lệ phí hợp thửa đất gồm những khoản chi phí sau:

Lệ phí địa chính

Là khoản phí do người yêu cầu hợp thửa đất nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác nhận quyền sở hữu đối với thửa đất mới. Lệ phí địa chính được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị của thửa đất mới, tùy thuộc vào loại đất và vị trí của thửa đất. Theo Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ, lệ phí địa chính dao động từ 0,03% đến 0,15%.

Lệ phí thực hiện thủ tục hợp thửa đất

Là khoản phí do người yêu cầu hợp thửa đất nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý các thủ tục liên quan đến việc hợp thửa đất, bao gồm: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, xác minh tình trạng pháp lý của các thửa đất liên quan…cho người yêu cầu. 

Lệ phí thực hiện thủ tục hợp thửa đất được tính theo mức phí cố định cho mỗi lần xử lý một hồ sơ, tùy thuộc vào loại hình và diện tích của thửa đất mới. Theo Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính, lệ phí thực hiện thủ tục hợp thửa đất dao động từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng.

Phí đo đạc

Là khoản phí do người yêu cầu hợp thửa đất nộp cho tổ chức hoặc cá nhân được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực trắc địa - bản đồ để tiến hành công tác khảo sát, lập bản vẽ và bản kê khai diện tích của các thửa đất liên quan và thửa đất mới. Phí đo đạc được tính theo mức phí theo diện tích của các thửa đất liên quan và thửa đất mới, tùy thuộc vào loại hình và vị trí của các thửa đất. Theo Thông tư số 86/2014/TT-BTC ngày 24/6/2014 của Bộ Tài chính, phí đo đạc dao động từ 5.000đ/m2 - 10.000 đ/m2.

Ngoài ra, nếu bạn có nhu cầu muốn cấp đổi Sổ đỏ thì cần nộp thêm lệ phí cấp đổi Sổ đỏ. Lệ phí cấp đổi Sổ đỏ được tính theo mức phí cố định cho mỗi lần cấp đổi một Sổ đỏ, tùy thuộc vào loại hình và diện tích của thửa đất mới. Theo Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính, lệ phí cấp đổi Sổ đỏ dao động từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể, người dân có thể phải trả thêm một số chi phí khác, ví dụ như chi phí công chứng, chi phí chuyển nhượng, chi phí thuế… Người dân nên tìm hiểu kỹ các quy định về chi phí hợp thửa đất để có kế hoạch tài chính hợp lý.

Hợp thửa đất là một hoạt động quan trọng trong quản lý đất đai, giúp tối ưu hóa diện tích sử dụng đất, nâng cao giá trị đất đai và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, để hợp thửa đất thành công, người sử dụng đất cần tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các thủ tục và chi trả các khoản phí theo quy định. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu được hợp thửa đất là gì và các quy định, thủ tục hợp thửa đất liền kề. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này.

Hãy truy cập homedy.com thường xuyên để đọc thêm nhiều tin tức hữu ích liên quan đến bất động sản nhé!

Loan Nguyễn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Văn khấn Ông Hoàng Bảy chi tiết và cách sắm lễ chuẩn nhất

Ông Hoàng Bảy là một trong những nhân vật nổi tiếng trong tín ngưỡng thờ Mẫu tại Việt Nam. Mỗi độ Tết đến xuân về hoặc ngày hội chính, người dân khắp nơi lại đổ về dâng hương, dâng lễ tại đền Ông Hoàng Bảy nhằm tỏ lòng thành kính và cầu xin may mắn, hạnh phúc. Trong bài viết dưới đây, Homedy xin chia sẻ tới quý vị độc giả bài văn khấn Ông Hoàng Bảy chuẩn tâm linh cũng như cách sắm lễ đền Ông Hoàng Bảy đầy đủ nhé!

Hecta là gì? 1 ha bằng bao nhiêu mét vuông, km2, sào, mẫu, công

Hecta là một đơn vị đo lường diện tích quen thuộc, được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, nhất là trong đo đạc đất đai. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều người vẫn chưa nắm rõ cách quy đổi hecta sang các đơn vị khác như thế nào cho chuẩn. Trong bài viết dưới đây, Homedy sẽ cùng các bạn tìm hiểu hecta là gì cũng như cách chuyển đổi đơn vị đo lường này sang m2, km2, hm2, sào, mẫu, công dễ dàng và chuẩn xác. Mời các bạn cùng theo dõi!

Danh sách các văn phòng công chứng Gò Vấp uy tín nhất hiện nay

Văn phòng công chứng Gò Vấp là địa điểm tiến hành việc sao y, chứng thực hợp đồng, văn bản và các thủ tục pháp lý khác. Sự ra đời của các văn phòng công chứng tại Gò Vấp đã giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho nhiều người, đồng thời thúc đẩy sự gia tăng nhanh chóng của giao dịch trên địa bàn quận trong những năm gần đây. Dưới đây là danh sách top 5 văn phòng công chứng quận Gò Vấp được đánh giá là uy tín và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng. Hãy cùng theo dõi nhé!

Cúng tạ đất cuối năm vào ngày nào? Văn khấn tạ đất cuối năm chuẩn nhất

Theo phong tục truyền thống từ ngàn xưa, để kết thúc năm cũ và chào đón năm mới nhiều tài lộc, nhiều gia đình Việt sẽ thực hiện lễ cúng tạ đất. Một trong những phần quan trọng không thể thiếu của nghi thức này đó là đọc bài văn khấn tạ đất cuối năm. Trong bài viết dưới đây, Homedy sẽ cùng bạn tìm hiểu về lễ cúng đất đai cuối năm và tham khảo bài cúng tạ đất cuối năm đầy đủ và chuẩn xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi!

Văn khấn xin tỉa chân nhang - Nghi lễ tâm linh quan trọng của người Việt Nam

Khấn xin tỉa chân nhang là một nghi lễ tâm linh quan trọng của người Việt Nam, thể hiện sự thành kính và biết ơn đối với tổ tiên và các vị thần linh. Để thực hiện nghi lễ này một cách đúng chuẩn, bạn cần biết cách chuẩn bị mâm lễ, cách tỉa chân nhang và cách đọc văn khấn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước cần làm và cung cấp cho bạn những bài văn khấn xin tỉa chân nhang phù hợp cho từng trường hợp. Hãy cùng theo dõi nhé!

  Mở App