Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục và các vấn đề liên quan

Hiện nay, có rất nhiều người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với nhiều lý do khác nhau. Nhưng có phải trường hợp nào cũng được phép thực hiện? Thủ tục giải quyết ra sao, trong thời gian bao lâu? Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất? Và chi phí để chuyển là bao nhiêu tiền? Thì không phải ai cũng biết. Hãy cùng Homedy tìm hiểu qua bài viết sau.

Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

don-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-1
Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Chuyển mục đích sử dụng đất hiện chưa có khái niệm cụ thể nào trong Luật đất đai 2013 mà chỉ đề cập đến căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép và không cần phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Vậy có thể hiểu đơn giản chuyển mục đích sử dụng đất là thay đổi mục đích sử dụng của mảnh đất so với ban đầu bằng các quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không cần phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất chuẩn quy định pháp luật

Dưới đây là mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Thông tư 30, mời bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                             

       ..., ngày..... tháng .....năm ....

 

ĐƠN………

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân ...................

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất …………..

2. Địa chỉ/trụ sở chính:................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:...........................................................................………………….

4. Địa điểm khu đất:....................................................................................................

5. Diện tích (m2):.........................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích: 3.....................................................................................

7. Thời hạn sử dụng:………………………………………..........…………………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)...........................................................................................

                                  

 

Người làm đơn

Ký, ghi rõ họ tên

Để tải mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, gồm 2 mẫu để dễ dàng sử dụng trong thực tế giúp tiết kiệm thời gian, truy cập ngay dưới đây.

>> Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất số 1

>> Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất số 2

Cách ghi đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

 1. Ghi rõ đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ loại đất nào sang loại đất nào.

Ví dụ :

 • Muốn xin chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây thì ghi : “ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI ĐẤT LÚA SANG ĐẤT TRỒNG CÂY”.

 • Muốn xin chuyển đất nông nghiệp sang đất ở để xây nhà thì ghi : “ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở”.

 1. Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 • Hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi là UBND cấp huyện nơi có đất.

 • Tổ chức có yêu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi là UBND cấp tỉnh nơi có đất.

 1. Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…).

 2. Ghi mục đích sử dụng đất sau khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

​​don-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-2
Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp sau muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền :

 • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

 • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

 • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

 • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

 • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ sang đất thương mại dịch vụ; chuyển đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo các trường hợp trên thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo các loại đất sau khi được chuyển đổi mục đích sử dụng.

>> Xem thêm: 

Bảng giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới nhất

Hướng dẫn chi tiết chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định trong điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 59 Luật đất đai 2013 như sau:

1.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;”

Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 hec ta trở lên thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất đầy đủ

Người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất không chỉ quan tâm đến mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. Quan trọng là còn phải nắm được đầy đủ thủ tục và các bước thực hiện. Căn cứ theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và các hướng dẫn tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT. Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất được người dân tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm: 

 • Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở & quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. 

Ngoài ra, với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng dự án nhà ở để bán, cho thuê hoặc kết hợp bán và chê thuê; dự án đầu tư kinh doanh BĐS cần phải có thêm văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Người có nhu cầu chuyển mục đích dùng đất, mang đầy đủ hồ sơ giấy tờ tới nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc sai sót, cơ quan tiếp nhận sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp bổ sung, sửa đổi trong thời hạn không quá 03 ngày.

don-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-2
Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Bước 3: Xử lý & giải quyết 

Sau khi tiếp nhận đầy đủ các giấy tờ, bao gồm cả đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm tra thực địa và xác minh hồ sơ. Sau đó mới trình lên UBND cấp huyện.

Lưu ý, nếu là tổ chức xin chuyển mục đích sử dụng đất thì phải trình lên UBND cấp huyện để quyết định duyệt hay không. 

Còn với các cá nhân, hộ gia đình có 0,5 ha đất trở lên muốn chuyển từ đất nông nghiệp sang mục đích thương mại, dịch vụ phải xin phép UBND cấp tỉnh. Sau khi đã trình duyệt thành công, phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo cập nhật và chỉnh lý các cơ sở dữ liệu về đất đai, hồ sơ địa chính. Người sử dụng đất sẽ được hướng dẫn để thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Trả kết quả

Các cá nhân hoặc tổ chức sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính sẽ được Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thời gian trả kết quả sau khi trình đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và các giấy tờ liên quan không quá 15 ngày. Riêng đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn thời gian trả kết quả không quá 25 ngày. 

Lưu ý thời gian trên không tính các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ ngoài thời gian làm việc hành chính theo quy định pháp luật. Đồng thời không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian người dân nộp lệ phí, thời gian xem xét sử lý với các trường hợp sử dụng đất vi phạm pháp luật và thời gian trưng cầu giám định.

Trên đây là các thủ tục và mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất chuẩn 2024. Đừng quên truy cập Homedy.com để đón đọc các tin tức liên quan đến mua bán nhà đất, thủ tục liên quan đến nhà đất khác.

Loan Nguyễn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thủ tục tách khẩu và làm hộ khẩu mới nhất

Thủ tục tách khẩu và làm hộ khẩu mới 2024 như thế nào sẽ được Homedy giải đáp ngay trong bài viết dưới đây.

Thị trường bất động sản Mỹ có khả năng chạm đáy, thấp nhất trong 29 năm qua

Thị trường nhà ở Mỹ có thể sẽ sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 29 năm qua kể từ năm 1991 do việc ngăn chặn virus corona làm giảm doanh số bán nhà đến mức “không tưởng”.

Mật độ xây dựng là gì? Quy định và cách tính mật độ xây dựng

Mật độ xây dựng là tỷ lệ diện tích chiếm đất của công trình xây dựng trên tổng diện tích toàn khu đất bao gồm sân đường, khu cây xanh, không gian, các khu vực không xây dựng trong khu đất đó.

Chính phủ phân bổ 3.000 tỷ đồng hỗ trợ công tác vay mua nhà ở xã hội

Mới đây, trong phiên họp thường kỳ tháng 3, Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch & Đầu tư bố trí thêm 2.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước chỉ định và 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội.

Buôn Ma Thuột - Bùng nổ bất động sản phố núi năm 2020

Năm 2020, thị trường bất động sản tỉnh được dự đoán sẽ trở thành "sân chơi" mới cho các nhà đầu tư. Trong đó, Buôn Ma Thuột phải kể đến là một trong những "miếng bánh ngon", hứa hẹn sẽ sôi động và hấp dẫn, đáng để rót tiền.

  Mở App