Khu đô thị Tăng Long Angkora Park

Đường Mỹ Trà - Mỹ Khê, Xã Tịnh Long, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
600 triệu
2018

Bài viết mới nhất về dự án Khu đô thị Tăng Long Angkora Park

    Mở App